V čísle 11 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
MADE IN STEEL 2019

Oceliarsky priemysel vyzýva na jednotu

 

Železiarne Podbrezová sa podujatia zúčastnili pod hlavičkou svojej najväčšej distribučnej spoločnosti PIPEX Italia SpA
Železiarne Podbrezová sa podujatia zúčastnili pod hlavičkou svojej najväčšej distribučnej spoločnosti PIPEX Italia SpA

 

Všetky parametre ostatného ročníka Made in Steel, najvýznamnejšej konferencie a výstavy v južnej Európe venovanej oceliarskemu priemyslu, sú rekordné. Železiarne Podbrezová a.s. sa podujatia zúčastnili pod hlavičkou svojej najväčšej distribučnej spoločnosti PIPEX Italia SpA.
Tento popredný veľtrh sa koná každé dva roky a spája pod jednou strechou kľúčových aktérov oceliarskeho priemyslu – od výrobcov až po spotrebiteľov – aby zhodnotili, v akej situácii sa sektor nachádza. Podujatia, ktoré zatvorilo svoje brány 16. mája, sa v talianskom Miláne zúčastnilo 16 520 návštevníkov.
Ôsmy ročník, ktorý bol nazvaný „STEEL HUMAN“ poskytol vyčerpávajúci program pre všetkých protagonistov dodávateľského reťazca, a to aj vďaka viac ako štyridsiatim rečníkom v konferenčnej miestnosti siderwebu. Veľtrh spájal dve priority, ktorým čelí globálny oceliarsky priemysel, a to potrebu znížiť vplyv na životné prostredie a zároveň vytvoriť nové výrobky a procesy, s cieľom udržať konkurencieschopnosť.

 

Z obchodných rokovaní
Z obchodných rokovaní

Európsky oceliarsky sektor zaznamenal dvojročné obdobie stability. Toto obdobie sa fakticky skončilo v polovici roka 2018, kedy boli zavedené dvadsaťpäť percentné dovozné clá na oceľ, zo strany Spojených štátov amerických. Spomalenie dopytu po oceli, regionálna segmentácia trhu podporovaná tarifami, globálnym protekcionizmom a klímou všeobecnej neistoty sú dnes veľkou výzvou pre naše odvetvie. Na prekonanie súčasných ťažkostí bude potrebná spolupráca v rámci hodnotového reťazca, do ktorej sa musia zapojiť výrobcovia a rovnako aj distribútori.
Železiarne Podbrezová a.s. sa podujatia zúčastnili pod hlavičkou svojej najväčšej distribučnej spoločnosti PIPEX Italia SpA. Počas troch výstavných dní mali pracovníci spoločností možnosť uskutočniť desiatky rokovaní s významnými obchodnými partnermi, a to nielen z domáceho Talianska.