Od konca mája sa do obehu dostali nové sto a dvesto eurové bankovky

 

Nový vizuál bankoviek (vľavo) v porovnaní s bankovkami z prvej série (vpravo)
Nový vizuál bankoviek (vľavo) v porovnaní s bankovkami z prvej série (vpravo)

 

Národná banka Slovenska (NBS) spolu s ostatnými centrálnymi bankami eurozóny začala 28. mája vydávať do obehu posledné dve nominálne hodnoty zo série „Európa“, konkrétne sto a dvesto eurové bankovky.
Uvedeniu do obehu predchádzali mnohé opatrenia smerujúce na podporu všetkých zainteresovaných strán, s cieľom včasnej informovanosti a zabezpečenia prístupu k novým bankovkám. Bankovky prvej série, na ktorú sme zvyknutí, nie je potrebné vymieňať, sú aj naďalej platné zákonné platidlo a ich výmena, podobne ako predchádzajúcich nominálnych hodnôt, prebehne postupne v rámci normálneho peňažného cyklu.
NBS bude spolu s novými bankovkami vydávať do obehu aj zostávajúce zásoby sto a dvesto eurových bankoviek prvej série, a to až do vyčerpania ich zásob. Uvedené bankovky sú najvyššie nominálne hodnoty série „Európa“ a päťsto eurová bankovka v tejto sérii vydaná nebude (päťsto eurové bankovky, ktoré sú momentálne v obehu sú taktiež platným zákonným platidlom). Celkovo bolo vytlačených 2,3 miliardy kusov sto eurových a 0,7 miliardy nových dvesto eurových bankoviek. Nové bankovky majú vynovený vzhľad, zdokonalené ochranné prvky a zjednotenú veľkosť na päťdesiat eurovú bankovku, budú tak o niečo menšie, než bankovky z prvej série.
Pravosť bankoviek bude ľahko overiteľná do niekoľkých sekúnd, a to hmatom, pohľadom a naklonením, podobne ako u všetkých bankoviek. Okrem iného budú disponovať novými vyspelými bezpečnostnými prvkami, ako napríklad satelitným hologramom, hologramom s portrétom mytologickej Európy, vystupujúcou tlačou a mnohým ďalším.
Uvedeniu do obehu predchádzali mnohé opatrenia smerujúce na podporu všetkých zainteresovaných strán, s cieľom včasnej informovanosti a zabezpečenia prístupu k novým bankovkám. Bankovky prvej série, na ktorú sme zvyknutí, nie je potrebné vymieňať, sú aj naďalej platné zákonné platidlo a ich výmena, podobne ako predchádzajúcich nominálnych hodnôt, prebehne postupne v rámci normálneho peňažného cyklu.
NBS bude spolu s novými bankovkami vydávať do obehu aj zostávajúce zásoby sto a dvesto eurových bankoviek prvej série, a to až do vyčerpania ich zásob. Uvedené bankovky sú najvyššie nominálne hodnoty série „Európa“ a päťsto eurová bankovka v tejto sérii vydaná nebude (päťsto eurové bankovky, ktoré sú momentálne v obehu sú taktiež platným zákonným platidlom). Celkovo bolo vytlačených 2,3 miliardy kusov sto eurových a 0,7 miliardy nových dvesto eurových bankoviek. Nové bankovky majú vynovený vzhľad, zdokonalené ochranné prvky a zjednotenú veľkosť na päťdesiat eurovú bankovku, budú tak o niečo menšie, než bankovky z prvej série.
Pravosť bankoviek bude ľahko overiteľná do niekoľkých sekúnd, a to hmatom, pohľadom a naklonením, podobne ako u všetkých bankoviek. Okrem iného budú disponovať novými vyspelými bezpečnostnými prvkami, ako napríklad satelitným hologramom, hologramom s portrétom mytologickej Európy, vystupujúcou tlačou a mnohým ďalším.