Súťaž medzi zmenami – odbor riadenia a zabezpečenia kvality

Štvrtáci sa lúčili so školou „posledným zvonením“

 

Dňa 17. mája sa maturanti z oboch súkromných škôl Železiarní Podbrezová zúčastnili „posledného zvonenia“, ktorým sa lúčili nielen so svojimi spolužiakmi z nižších ročníkov, ale aj so školou, pedagogickým zborom, majstrami odborného výcviku a vychovávateľmi, pretože ich čakal adakemický týždeň a prípravy na maturitnú skúšku.
Spolužiaci z nižších ročníkov si pre budúcich maturantov pripravili darčeky a v koridore ich vyprevádzali ich cestou k „poslednému zvoneniu“. Pred prípravou na skúšku dospelosti sa prítomným prihovorili obe riaditeľky, ktoré im zaželali veľa úspechov a šťastia pri maturitnom stole, ale aj veľa síl na ceste životom.
Pred akademickým týždňom im dali niekoľko rád: „Zvonenie školského zvončeka vystriedajú krátke dni a ešte kratšie noci. Na aký predmet sa skôr vrhnúť? Na slovenčinu či odborné, alebo radšej cibriť slovíčka v cudzom jazyku? Až teraz si všetci spomeniete na neustále rady učiteľov, že sa treba učiť sústavne, z hodiny na hodinu,“ povedala Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka strednej odbornej školy.
„Pred vami je akademický týždeň. Využite ho čo najlepšie. Na chvíľu sa vzdajte svojich záľub, koníčkov, času strávenému s priateľmi, vypnite mobily a možno zistíte, že sa vo vás skrýva viac potenciálu, ako ste si mysleli,“ pokračovala PaedDr. Katarína Zingorová – riaditeľka gymnázia.

 

Odmenení žiaci zo SSOŠH ŽP spolu s riaditeľkou školy Ing. Miriam Pindiakovou a triednym učiteľom Mgr. Jurajom Čiefom.
Odmenení žiaci zo SSOŠH ŽP spolu s riaditeľkou školy Ing. Miriam Pindiakovou a triednym učiteľom Mgr. Jurajom Čiefom. Foto: I. Kardhordová

 

Ako už býva zvykom, spomedzi všetkých štvrtákov boli odmenení tí, ktorí počas štúdia na strednej škole reprezentovali školu či už vedomostne alebo športovo. Za strednú odbornú školu hutnícku boli vecne odmenení nasledovní žiaci: za reprezentáciu školy v športe Dominik Molčan a Šimon Bubelíny, za dobré študijné výsledky a vzornú dochádzku Matej Stančík, za reprezentáciu školy a dobré študijné výsledky Dominik Géč a za reprezentáciu školy v športe a dobré študijné výsledky Jakub Kolečár.

 

Odmenení žiaci zo SG ŽP spolu s riaditeľkou školy PaedDr. Katarínou Zingorovou a triednymi učiteľkami Mgr. Janou Vojtko Syčovou a Mgr. Miroslavou Svinčiakovou.
Odmenení žiaci zo SG ŽP spolu s riaditeľkou školy PaedDr. Katarínou Zingorovou a triednymi učiteľkami Mgr. Janou Vojtko Syčovou a Mgr. Miroslavou Svinčiakovou. Foto: I. Kardhordová

Za gymnázium boli za reprezentáciu školy na športových podujatiach odmenení: Jakub Cibula, Šimon Cibula, Radoslav Čief, Gabriel Holub, Lukáš Jagerčík, Adam Matalík, Zuzana Remeňová, Mária Remeňová a Jakub Vodilka. Za reprezentáciu školy na športových podujatiach a výborný prospech bol odmenený Samuel Floch. Žiaci dostali jednorázovú finančnú odmenu zo štipendijného fondu, resp. z Nadácie ŽP.
Za aktívnu prácu v Žiackej školskej rade (ZŠR) a reprezentáciu školy v literárnych súťažiach bola odmenená Tereza Holubová, za reprezentáciu školy v jazykových a literárnych súťažiach Agáta Karaffová a za vzornú reprezentáciu školy, prácu v ŽŠR, za účasť na SOČ (stredoškolskej odbornej činnosti) a aktívne podieľanie sa na živote školy Erik Škôlka. Spomenutí dostali knižnú odmenu.
Po úspešnom absolvovaní aj ústnej maturitnej skúšky sa naši absolventi zídu, ako zvyčajne, v Dome kultúry ŽP v Podbrezovej, kde im budú slávnostné odovzdané maturitné vysvedčenia, za prítomnosti členov Predstavenstva a Dozornej rady Železiarní Podbrezová a budú prijatí do rodiny železiarov.