Pri príležitosti ukončenia školského roka a Medzinárodného dňa detí Železiarne Podbrezová a.s. pripravili pre deti program

 

Divadelné predstavenie sa uskutoční 23. júna o 14. hod v Dome Kultúry ŽP v Podbrezovej.
„Tri zlaté vlasy deda Vševeda“ je rozprávka o chudobnom plavčíkovi, ktorý sa vyberie na dlhú dobrodružnú cestu za tajomným dedom Vševedom, aby získal od neho tri zlaté vlasy a mohol sa tak oženiť s princeznou.
Vstupenky na predstavenie budú bezplatné a ich hodnota bude zdaňovaná podľa platných daňových predpisov. Záujemcovia o predstavenie si môžu prísť po vstupenky do 21. júna, do 10. hod, na sekretariáty prevádzkarní a odborných útvarov.
Vstupenky budú doručené na sekretariáty prevádzkarní a odborných útvarov 13. júna, na základe predpokladu ich požiadaviek (prípadne po dohode danej prevádzkarne/odboru).
Zoznamy za jednotlivé prevádzkarne a odborné útvary je nutné doručiť do 21. júna do 14. hod na Ppam na emailovú adresu bardelcikova@zelpo.sk.
Treba uviesť meno zamestnanca, prevádzkareň, resp. odborný útvar, osobné číslo, meno dieťaťa a dátum narodenia. Žiadame nahlasovať len deti, ktoré spĺňajú kritéria (vek 3 – 12 rokov), nakoľko pri ich nesplnení nebudú do zoznamov zaradené. Vstupenky budú pridelené len pre deti zamestnancov a nie pre zamestnancov samotných.