Most pri Slovenskej Ľupči bude dokončený, aj vďaka Železiarňam Podbrezová, už koncom júla

 

Most pri Slovenskej Ľupči, ktorý spája hlavný ťah medzi Breznom a Banskou Bystricou je v havarijnom stave. Ešte pred pár mesiacmi hrozilo, že bude most počas rekonštrukcie uzatvorený, čo by spôsobilo veľký problém a skomplikovalo dopravu. Takéto opatrenie by pre motoristov znamenalo až dvesto kilometrovú obchádzku cez Ružomberok alebo Lučenec.
Denne prejde mostom viac ako osemnásť tisíc vozidiel, z toho takmer dve a pol tisíc nákladných. Diagnostika zo začiatku tohto roku upozornila na jeho zlý stavebno-technický stav a na potenciálne nebezpečenstvo. Hrozilo, že most bude v čase rekonštrukcie úplne uzavretý. Obchádzka cez Ružomberok – Liptovský Mikuláš, poprípade cez Lučenec, neprichádzala v úvahu, nakoľko by sa doprava niekoľko násobne predražila a taktiež by sa zvýšil aj vymedzený čas jazdy, ktorý musia vodiči dodržiavať. Náhradnou dočasnou cestou mala byť obchádza okolo Slovenskej Ľupči, no z dôvodu zásahu do súkromných pozemkov bola táto varianta zamietnutá. Hrozila tak dvesto kilometrová obchádzka, ktorá by niekoľkonásobne prevýšila náklady na dopravu. Nakoniec bolo rozhodnuté o znížení rýchlosti v tomto úseku na päťdesiat kilometrov za hodinu.
Príčinou zlého stavu bolo zatekanie celého mostného objektu vrátane nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Most prešiel pred dvomi rokmi drobnými rekonštrukčnými prácami, no objekt samotný kvôli zosuvom pôdy opravený nebol.
Pôvodný plán obnovy mosta bol naplánovaný až po roku 2020 s tým, že najprv musí byť vybratý dodávateľ. Podľa aktuálneho harmonogramu, ktorý máme v redakcii Podbrezovana, budú práce na záchrane mosta ukončené už oveľa skôr a dielo bude prebraté správcom mostného objektu do konca júla 2019.
Železiarne Podbrezová významnou mierou prispeli k záchrane mosta a k čo najrýchlejšej obnove plnohodnotnej a bezpečnej dopravy.