S Ing. Petrom Krajanom, vedúcim prevádzkarne doprava

Zaistenie bezpečnej dopravnej prevádzky bude prioritou aj tento rok

 

Beží druhý štvrťrok. Ako sa darí vašej prevádzkarni od začiatku roka?
– Úlohy kladené na zamestnancov prevádzkarne doprava, či už je to v železničnej, cestnej doprave, alebo v oblasti údržby dopravných prostriedkov a zariadení, sa nám podarilo splniť. Po dlhej, zasneženej a mrazivej zime prišlo jarné obdobie a keďže väčšina zamestnancov pracuje vo vonkajšom prostredí, je to o niečo lepšie, aj keď každé ročné obdobie má v doprave svoje špecifiká.
V stredisku železničná doprava bola v apríli realizovaná generálna oprava časti koľajiska železničnej vlečky. Jednalo sa o výmenu štyroch výhybiek č. 41 až 44, zapojených do sústavy DKS – takzvanej dvojitej koľajovej spojky. Táto časť železničnej infraštruktúry podniku je najzaťaženejším uzlom vlečky, kde sa spájajú koľaje zo všetkých obvodov susedných koľajísk a toto miesto je v tesnej blízkosti koľajových váh. Opravu sme preto museli načasovať na termín strednej opravy technologického zariadenia v oceliarni. Predchádzala tomu potrebná technicko-technologická príprava a aj vďaka tomu sme spolu s hlavným dodávateľom, ktorým boli Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, výmenu výhybiek zvládli za päť dní.

 

V stredisku železničná doprava bola v apríli realizovaná generálna oprava časti koľajiska železničnej vlečky. Jednalo sa o výmenu štyroch výhybiek č. 41 až 44, zapojených do sústavy DKS.

V stredisku cestná doprava plníme bežné pracovné úlohy spojené s prepravou vecí a materiálu, v súvislosti so zabezpečením výrobného procesu. Podľa potreby pomáhame aj svojimi mechanizmami pri prebiehajúcich investičných akciách. V stredisku autoservis máme za sebou jarnú kampaň spojenú s prezúvaním pneumatík na letné obdobie. Uľahčiť prácu automechanikom pomohol aj nový sťahovač pneumatík – prezúvací poloautomat Artiglio Master Jolly od talianskeho výrobcu Corghy. Má automatické nastavenie vzájomnej polohy upínacej hlavy a nástrojových ramien podľa zadaného rozmeru kolesa, ktorý rozšíril strojné vybavenie autoservisu.
Okrem už spomenutých akcií máme v začínajúcej sa generálnej oprave v spoločnosti SPAREX Slovakia s.r.o. Bánovce nad Bebravou nákladné vozidlo TATRA T 815 s nadstavbou ramenový nakladač. Ramenové nakladače patria k najviac používaným vozidlám, s najväčším počtom najazdených kilometrov za rok. Očakávame kvalitné prevedenie opravy a čo najrýchlejšie uvedenie vozidla do spoľahlivej prevádzky. Ku koncu roka, niekedy v novembri, by sme mali v rámci investícií prevziať od spoločnosti ZOS Zvolen s.r.o. lokomotívu rady 729 po vykonanej generálnej oprave, ktorá sa stane novým členom vozového parku hnacích dráhových vozidiel na vlečke.

Čo bude pre vás tento rok prioritou?
– Ako každý rok, aj v tomto je mojou prioritou zaistenie bezpečnej dopravnej prevádzky, bez nehodových udalostí a úrazov. V týchto parametroch sme mali veľmi dobrý rok 2018. Od začiatku druhého štvrťroku sme zaznamenali mierny nárast týchto udalostí, takže momentálne prebiehajú v kolektívoch školenia, kde sa venujeme príčinám týchto udalostí. V personálnej oblasti je to stále hlavne postupná príprava, výchova a odovzdávanie skúseností novej generácii zamestnancov vo všetkých profesiách.

Čo očakávate od najbližších mesiacov?
– Leto a prázdninové mesiace sú tu onedlho. Prebehnú rýchlo a po nich sa opäť začneme pripravovať na zimné obdobie. Chceme dokončiť akcie a úlohy, ktoré máme na tento rok rozpracované a pripraviť si výhľad na ďalší rok. Verím, že sa na zamestnancov dopravy môžeme spolu s riadiacimi zamestnancami spoľahnúť. Už neraz ukázali zomknutosť a nasadenie pre dosiahnutie spoločného cieľa. Chcem sa im aj touto cestou za doteraz vykonanú prácu poďakovať a zaželať im pevné zdravie a rodinnú pohodu k úspešnému plneniu pracovných úloh.