V čísle 1 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Pôjdeme vlastnou cestou a tá je dopredu jasná

Vážení spolupracovníci,
dovoľte mi, aby som na začiatku nového roka poprial vám, vašim rodinám a celému pracovnému kolektívu veľa zdravia, šťastia a osobnej pohody. Pripájam želanie, aby bol nový rok lepší ako predošlý. Úprimne vám poviem, keď som nahrával tento príhovor, ani som si neuvedomil, že sme už v roku 2024. Čas letí veľmi rýchlo. Nedávno sme mali Vianoce a už sme v novom roku, ktorý pre našu spoločnosť zároveň znamená nový hospodársky rok.
Hoci bolo uplynulých dvanásť mesiacov veľmi náročných, zvládli sme ich po každej stránke a hospodársky výsledok, ktorý sme dosiahli, je kladný. Z pohľadu čísiel tak budeme vlaňajšok hodnotiť ako úspešný.

Vážení spolupracovníci,
ak sa audítori pozrú na naše hospodárenie za rok 2023, neuvidia, koľko námahy nás stálo prispôsobiť sa úbytku zákaziek o 28 percent a ako sme bojovali s vysokou cenou elektrickej energie. Neuvidia ani to, koľko námahy a disciplíny bolo potrebných, aby sme využívali výrobné kapacity čo najefektívnejšie.
Záver vlaňajška, ale aj nábeh zákaziek v januári však ukazuje, že tento rok by mohol byť lepší. Pozitívom je, že funguje celá fabrika. Uvidíme, ako budú vyzerať ďalšie mesiace. Sme závislí na tom, ako sa bude vyvíjať ekonomika v Európe a vo svete.

Súčasná situácia v Bruseli ma ale nerobí šťastným a neteším sa, pretože kompetentní na čele Európskej únie nebojujú o to, aby sme boli konkurencieschopní. Nestarajú sa, aby finančné prostriedky, ktoré vyčlenili štátom, boli využité čo najefektívnejšie.

U nás na Slovensku sme mali tri neúspešné vlády a politici mali zamestnancov na chvoste svojho záujmu. Nová vláda nastúpila s novým programovým vyhlásením, novými prísľubmi niektorých ministrov a členov vlády, s ktorými sme mali možnosť komunikovať a stretnúť sa. Dali nám prísľub, že sa situácia v tomto smere trochu zmení.

Nikde sa ale nedočítate, že vláda chce vytvoriť podmienky, aby zamestnanci z toho, čo zarobia, dostávali viac peňazí. Naopak, politici sa budú snažiť zvyšovať odvody a napĺňať štátny rozpočet najmä od tých, ktorí ho i tak najviac napĺňajú.

Vážení spolupracovníci,
ak by sme aj od štátu nedostali žiadne prostriedky, investície nezastavíme a neznížime výšku finančných prostriedkov určených na opravy. Nebudeme ani krátiť odmeny pre zamestnancov. My pôjdeme svojou cestou a tá je dopredu jasná. Sme si vedomí, čo chceme, čo potrebujeme a určite vieme, ako naplniť očakávania dobrých hospodárskych výsledkov nielen v našej materskej spoločnosti, ale aj vo všetkých jej dcérach.

Čo môžeme očakávať od roku 2024? Máme nedostatok zamestnancov. Chcel by som vás aj touto cestou požiadať, pokiaľ sú vo vašom okolí zdraví a šikovní ľudia, ktorí by zvládli prácu v podbrezovských železiarňach, navrhnite im, aby sa prišli zamestnať do našej fabriky. Vidíte sami, že za posledné dva roky sme veľmi úspešne riešili mzdové nárasty. Ak chceme, aby sme na tieto odmeny pre zamestnancov mali dostatočné finančné krytie, potrebujeme nielen zákazky, ale aj dostatok zamestnancov.
Ak chceme byť úspešní, musí nám všetko fungovať. Na úspech sme si totiž zvykli, čo je určite dobré, ale chcem zdôrazniť, nikto nám nič nedá zadarmo. Vo vedení sa musíme riadiť jedinou filozofiou – zamestnanci Železiarní Podbrezová sú na prvom mieste a všetko ostatné ide za tým ruka v ruke.

Vážení spolupracovníci,
ďakujem aj všetkým zamestnancom dcérskych spoločností a prajem im do nového roka veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov, nech sa nám darí v celej ŽP Group a sme úspešní.

Chcem popriať veľa zdravia a šťastia do nového roku i študentom v našej súkromnej spojenej škole. Absolventom, ktorí aj v tomto roku nastúpili do zamestnania sme vďační, pretože sú potrební a svoje úlohy zvládajú veľmi dobre.

Vážení spolupracovníci,
v novom roku vám ešte raz prajem všetko najlepšie a najmä veľa dobrého zdravia, lebo práve zdravie je najrozhodujúcejšie, ak chceme spokojne žiť, pokojne tvoriť, pracovať vo fabrike a venovať čas rodine či deťom. K tomu držím všetkým palce.