Výsledky prieskumu ŽP Informatika

 

 

V ôsmom čísle Podbrezovana bol uverejnený prieskum spokojnosti s poskytovanými službami spoločnosťou ŽP Informatika s.r.o. Výsledky prieskumu ukázali veľmi pozitívne hodnotenie zamestnancov ŽP Informatika, čo sa týka ich odbornej a sociálnej spôsobilosti. Kladne bolo hodnotené aj celkové riešenie požiadaviek a problémov. Napriek pozitívnej odozve je však vďaka neustále sa rýchlejšiemu trendu rozvoja IT technológií vždy čo zlepšovať.

Z respondentov boli vyžrebovaní traja výhercovia. Sú nimi Ing. Jozef Siman, Mgr. Jarmila Kupcová a Mgr. Eva Strmeňová. ŽP Informatika ďakuje všetkým zúčastneným za ich názory a blahoželá výhercom, ktorým ceny odovzdal Ing. Tomáš Ihring.