Súťaž odborných zručností v Žďáre nad Sázavou

Vzdelávanie technického charakteru je dôležité pre všetky priemyselne rozvinuté krajiny

 

Norbert Pavelka počas súťaže.
Norbert Pavelka počas súťaže.

V marci sa naši žiaci zo SSOŠH ŽP zúčastnili súťaže odbornej zručnosti „Řemeslo Vysočiny 2019“, ktorá sa konala v priestoroch Vyššej odbornej školy a Strednej priemyslovej školy v Žďáre nad Sázavou.
Súťaž prebiehala pod patronátom zástupcov pre školstvo, mládež a šport kraja Vysočina a záštitu prevzal Cech KOVO, ktorý sa, okrem iného, zameriava na zvyšovanie profesionality a odbornej kvalifikácie mládeže.
Každá odborná škola z kraja Vysočina mohla vyslať dvoch súťažiacich. Na základe predchádzajúcich výborných vzťahoch s organizujúcou školou sme dostali pozvanie ako jediný zahraničný účastník. Našu školu reprezentovali žiaci tretieho ročníka učebného odboru obrábač kovov – Jakub Kurák a Norbert Pavelka, ktorých na súťaž pripravovali učitelia odborných predmetov, majstri odbornej výchovy a najmä pridelení inštruktori zo Železiarní Podbrezová a.s.
Úlohou súťažiacich bolo vyrobiť dve súčiastky na hrotovom sústruhu podľa výkresovej dokumentácie, vypočítať rýchlosť otáčok a preukázať teoretické znalosti z oboru, vrátane vedomostí pri meraní súčiastky a spracovania meracieho protokolu. Každý žiak mal na vyhotovenie súčiastok štyri hodiny a na spracovanie meracieho protokolu jednu hodinu.

 

Našu školu reprezentoval aj Jakub Kurák.
Našu školu reprezentoval aj Jakub Kurák.

Objektívny priebeh a hodnotenie súťaže zaručovala komisia rozhodcov zložená z pedagogických pracovníkov zúčastnených škôl. Víťazné družstvo, ako aj jednotlivec, postupovali do celoštátnej súťaže „České ručičky“. Zvíťazilo družstvo zo Strednej školy priemyslovej, technickej a automobilovej Jihlava, z jednotlivcov dosiahol najlepšie výsledky Eduard Ťupa z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.
Napriek tomu, že naši nevyhrali, získali množstvo skúseností a znalostí. Rozšírili si obzor vo svojej profesii a absolvovali aj exkurziu do výrobného podniku ŽĎAS Inc. Zaujímavý program pripravili organizátori počas popoludnia, kedy sme spoločne so žiakmi navštívili UNESCO pamiatku – kostol Zelená hora a zámok.
Medzinárodne obsadená súťaž potvrdila skutočnosť, že vzdelávanie technického charakteru je dôležité pre všetky priemyselne rozvinuté krajiny a vzájomné „meranie síl“ prispieva k zvyšovaniu odbornosti jednotlivcov.