S Ing. Petrom Balážom, generálnym riaditeľom Žiaromat Kalinovo, a.s.

„Žiaromat je spoločnosť s veľkým potenciálom“

 

Pán riaditeľ, do Železiarní Podbrezová ste nastúpili hneď po ukončení vysokoškolského štúdia. Čo vás motivovalo zamestnať sa práve tu?
– Železiarne Podbrezová boli, a stále sú, silnou a stabilnou firmou, ktorá poskytuje svojim zamestnancom rôzne benefity a istoty. Počas môjho štúdia na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach som do podbrezovských železiarní chodil ako diplomant. Ako študent som tiež využil možnosť podnikového štipendia a následne na to, po ukončení štúdia, som tu získal pracovné miesto.

V materskej spoločnosti ste pôsobili dvanásť rokov. Potom ste odišli do dcérskej spoločnosti ŽP EKO QELET. Ako s odstupom času hodnotíte toto obdobie?
– Do železiarní som nastúpil v roku 2001, konkrétne do prevádzkarne ťaháreň rúr I. Zhruba po polročnej praxi v jednotlivých strediskách ťahárne rúr som bol zaradený do funkcie technológa. Následne som bol koncom roka 2002 menovaný do funkcie vedúceho strediska, kde som pôsobil až do roku 2013, kedy som odišiel do spoločnosti ŽP EKO QELET.
Musím povedať, že v Železiarňach Podbrezová som sa veľa naučil. Nadobudnuté skúsenosti som následne zúročil vo funkcii výrobno-technického riaditeľa v dcérskej spoločnosti ŽP EKO QELET. V tejto spoločnosti som pracoval päť a pol roka a bola to veľmi zaujímavá práca. Toto obdobie hodnotím ako skvelú príležitosť. Získal som tu rozhľad vo viacerých smeroch a taktiež nadobudol mnoho vedomostí ako v pracovnej oblasti, tak aj na úrovni spoločenskej – napríklad pri stretnutiach a rokovaniach s množstvom zaujímavých ľudí.

 

Spoločnosť dosiahla v minulom roku historicky najlepší výsledok hospodárenia, preto bude patriť medzi moje priority udržanie tohto trendu a snaha, aby firma prosperovala a aj naďalej bola schopná ponúkať svojim zamestnancom sociálne istoty.

 

Od januára pôsobíte ako generálny riaditeľ ďalšej dcérskej spoločnosti Žiaromat Kalinovo. V čom je táto práca pre vás iná?
– ŽP EKO QELET je dynamická firma a je stále v pohybe. Najpodstatnejší rozdiel je v tom, že táto spoločnosť, respektíve jej strediská a zberne, sa nachádzajú na dvoch tretinách Slovenska. Pri vykonávaní pracovných povinností na tak rozľahlom území bolo nevyhnutné riešiť množstvo úloh priamo počas šoférovania v aute. Keďže som mal na starosti výrobu a plnenie plánu, bolo to o každodennej operatíve.
Naopak, Žiaromat Kalinovo mi ponúka možnosť prevažnú väčšinu pracovných úloh riešiť a plniť na jednom mieste. Aj keď som na začiatku Žiaromat až tak dobre nepoznal, myslím si, že je to spoločnosť s veľkým potenciálom do budúcnosti.

Prvý štvrťrok je za nami. Vytýčili ste si v začiatku roka nejaké ciele?
– Mojím prvoradým cieľom je čo najlepšie spoznať firmu a oboznámiť sa s jej výrobným programom, ktorý je, vzhľadom na veľké množstvo vyrábaných výrobkov, veľmi rozmanitý. Spoločnosť prevažnú časť vstupných surovín nakupuje, preto je veľmi dôležité, aby som čo najlepšie poznal dodávateľov a vedel kvalitu dodávaných surovín posúdiť.

Čo bude pre v tomto roku prioritou?
– Spoločnosť dosiahla v minulom roku historicky najlepší výsledok hospodárenia, preto bude patriť medzi moje priority udržanie tohto trendu a snaha, aby firma prosperovala a aj naďalej bola schopná ponúkať svojim zamestnancom sociálne istoty. Prioritou bude aj to, aby spoločnosť investovala do modernizácie technologických zariadení, ktoré budú zvyšovať kvalitu vyrábaných výrobkov a znižovať výrobné náklady. Pre firmu je dôležité dodávať odberateľom kvalitné výrobky v požadovanom množstve a dodržiavať výrobné termíny. V neposlednom rade bude pre nás dôležité aj rozširovanie portfólia našich zákazníkov.