Zmeny v novom cestnom zákone

Foto: internet

 

S novým rokom pravidelne prichádzajú zmeny a novelizácie v rôznych oblastiach. Výnimkou nie je ani cestný zákon. Nielen vodiči, ale aj chodci a ostatní účastníci cestnej premávky by mali byť s novinkami a zmenami v cestnom zákone oboznámení. Pripravili sme pre vás prehľad najdôležitejších zmien.

 

Zákaz používania mobilu

Používanie mobilného telefónu v aute, okrem telefonovania pomocou systému „hands free“, sa po novom upraví tak, aby bolo zakázané ho držať aj v ruke. Zároveň by sa malo toto pravidlo okrem telefónu vzťahovať aj na ostatné telekomunikačné či audiovizuálne zariadenia. Vyplýva to z pripravovanej novely zákona o cestnej premávke, ktorú v polovici januára predložil rezort vnútra do medzirezortného pripomienkového konania.

 

Železničné priecestia a rýchlosť

Ďalšou zmenou, ktorá by sa mala dostať čoskoro do platnosti, je vypustenie pevne daných najvyšších dovolených rýchlostí v závislosti od vzdialenosti od železničného priecestia. Momentálne je 50 metrov pred priecestím povolené jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h a ak svieti prerušované biele svetlo, tak 50 metrov pred priecestím možno jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h. Od používania bieleho prerušovaného svetla sa však už upúšťa a takto nastavené rýchlosti podľa rezortu nepoznajú medzinárodné štandardy prechádzania cez železničné priecestie, dokonca ani napríklad pravidlá cestnej premávky v Nemecku alebo Rakúsku.

 

Ďalšie zmeny

Po vzore iných štátov sa aj u nás navrhuje zákonom zaviesť povinné vytváranie záchranárskej uličky pri kolóne na diaľnici. Ďalší návrh chce upraviť aj znenie pravidla o parkovaní na chodníku tak, aby bolo jednoznačne uvedené, že parkovať na chodníku možno len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý susedí s cestou.

Novinky v cestnom zákone sa dotknú aj kolobežkárov. Foto: internetPodľa ministerstva sa toto pravidlo zavádza z dôvodu posilnenia ochrany najzraniteľnejšieho účastníka cestnej premávky na chodníku, ktorý je budovaný a určený práve pre chodca. Ďalšou zmenou je, že osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla, keďže sa v súčasnosti zaraďuje medzi chodcov, čo však podľa rezortu nekorešponduje s povahou dopravného prostriedku a s pravidlami, ktoré sa na ňu vzťahujú.

 

Útek z miesta dopravnej nehody

V zákone o priestupkoch sa po novom navrhuje rozlišovať medzi reálnym útekom z miesta dopravnej nehody a odídením z miesta škodovej udalosti, čo sa v súčasnosti pri určovaní výšky pokuty nerozlišuje. Namiesto pokuty 300 až 1 300 eur a zákazu činnosti na jeden až päť rokov bude teda možné za druhý spomenutý skutok uložiť pokutu 200 až 1 000 eur a zákaz činnosti do päť rokov.