Na hrade Ľupča boli prekonané historické rekordy

 

Hrad Ľupča je dominantou Pohronia
Hrad Ľupča je dominantou Pohronia. Foto: Bohuš Urblík

Hradná dominanta nad obcou Slovenská Ľupča sa každým rokom teší čoraz väčšej návštevnosti. V roku 2018 sa prvýkrát v histórii „prehupla“ cez hranicu 20 000 návštevníkov.
Každým rokom sa hrad stáva turisticky atraktívnejším. Kým v roku 2017 si hrad prezrelo 19 569 návštevníkov, v roku 2018 sa ich počet zvýšil o 6,75 percenta a úroveň dosiahla 20 889 návštevníkov. Tradične najväčšia návštevnosť bola počas letných mesiacov júl a august, ale historické rekordy boli prekonané aj počas iných mesiacov, k čomu značne pomohlo dobré počasie. K zvýšenému záujmu v máji určite prispel aj každoročný Turíčny jarmok, počas ktorého prehliadku hradu absolvovalo až 919 návštevníkov. Domáci návštevníci tvorili najpočetnejšiu skupinu a zo zahraničných boli najviac zastúpení turisti zo susedných krajín. V najväčšej miere išlo o Čechov a Maďarov, no medzi stálych návštevníkov patria aj Nemci či Poliaci. Hrad čoraz častejšie navštevujú aj turisti zo vzdialenejších krajín ako z USA, Kanady, Nového Zélandu, Holandska, Srbska, Bieloruska, Litvy, Kazachstanu, Izraela a dokonca aj Kene.
Na vstupnom, poplatkoch za fotografovanie a predaj tovaru bolo vybraných 39 558,10 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast tržby o 24,06 percenta. Najväčší podiel na náraste bol spôsobený predajom 311 kusov publikácie Hrad Ľupča, Klenot Pohronia vo svetle vekov. Veríme, že vďaka priaznivej cene publikácie bude predaj dosahovať podobné hodnoty aj v ďalších sezónach.
V priebehu roka 2018 sa na hrade uskutočnilo dvadsaťtri významných podujatí. Svoje „áno“ si v Gizelinej sále povedalo deväť párov. Medzi najdôležitejšie podujatia patrilo stretnutie predsedu parlamentu SR A. Danka a predsedu arménskeho parlamentu A. Bablojana, krst hradnej publikácie, stretnutie Banskobystrickej regionálnej komory SPOK, stretnutie členov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a hrad hostil aj príslušníkov HaZZ, ktorí sa tu stretli pri príležitosti Majstrovstiev sveta v hasičskom športe.

V kultúrnej oblasti bol zorganizovaný koncert Slavonic duo, gajdošská hudba sa rozozvučala počas Hradných Hukov, pre deti bola odohratá Slamená rozprávka a počas II. Dončovho snemu hrad navštívilo množstvo historických skupín, ktoré predvádzali stredoveký život v Uhorsku. Hrad Ľupča je aj ideálnym a exkluzívnym miestom na organizovanie obchodných stretnutí, kongresových podujatí či rôznorodých spoločenských akcií vďaka službám, ktoré zabezpečujú na hrade dcérske spoločnosti Tále a. s. a ŽP Gastroservis s.r.o. Z týchto dôvodov si priestory hradu na teambuilding prenajalo niekoľko významných firiem z celého Slovenska.
Rekordy sú prekonávané aj vďaka tomu, že spoločnosť Železiarne Podbrezová investuje finančné prostriedky do záchrany a reštaurovania archeologických nálezov.
V roku 2018 boli doplnené zbierky hradu aj o dobové predmety pre expozíciu Márie Séči a vytvorené boli dva historické celky militárií, ktoré budú mapovať najvýznamnejšie vojenské dejiny hradného komplexu.
Práce na obnove hradu neutíchli ani tento rok a ich rozsah bol ešte intenzívnejší. Okrem bežnej údržby drevených, kovových a omietkových solitérov sa podarilo zachrániť západnú časť fasád hradu a v druhej polovici roku bola zreštaurovaná severná fasáda s prezentáciou historického WC (prevét), fortifikácie hradu (smolný nos) a stavebnej činnosti (stavebný otvor používaný pri výstavbe hradu). Množstvo vykonaných pamiatkových výskumov a kompletná architektonická dokumentácia obnovy celého 2. nadzemného podlažia v roku 2018 vytvára ideálny základ na ďalšiu poctivú obnovu hradu Ľupča do nasledujúcich rokov.
Verme, že snaha majiteľa hradu, Železiarní Podbrezová, bude podporená aj prostredníctvom štátu a jeho dotačného mechanizmu.