Predstavujeme vám

„Obchod je veľmi živý a dá sa v ňom predvídať len do určitej miery“

 

Dňa 1. januára 2019 bol do funkcie obchodného riaditeľa menovaný Ing. Vladimír Soták ml., ktorého sme požiadali o rozhovor.

 

Pán riaditeľ, do železiarní ste nastúpili hneď po ukončení vysokoškolského štúdia. Priblížite nám svoje doterajšie pôsobenie?
– Po skončení vysokej školy, v júli 2000, som nastúpil do obchodného úseku, konkrétne do tuzemského predaja, kde som sa zaúčal. Učil som sa pracovať s normami, cenníkmi a všetkým, čo súviselo s tuzemským predajom. Hlavnou náplňou práce bolo vypracovávanie cenových ponúk. Približne o rok neskôr som zmenil pracovnú pozíciu a vykonával som funkciu asistenta obchodného riaditeľa Ing. Júliusa Kriváňa. Tu som pracoval osem rokov. Za ten čas som postupne preberal komisiu pre druhovýrobu, kde sme potrebovali zvýšiť predaj delených rúr, ktorý nebol v tom čase dostatočne rozbehnutý. Okrem iného som mal na starosti aj reklamácie, pri ktorých som sa veľa naučil.
V čase krízy som bol menovaný do funkcie vedúceho odboru predaja a marketingu, kde som pôsobil až doteraz. Mojou prácou bolo riadenie celého odboru so všetkým, čo k tomu patrí.

 

Prečo práve obchod?
– Študoval som na Ekonomickej univerzite v Bratislave, konkrétne na Fakulte podnikového manažmentu. V posledných ročníkoch štúdia som mal užšiu profiláciu, manažment výroby a logistiku a hoci to nebolo priamo o obchode, škola pripravovala budúcich ekonómov a bola spojená aj s marketingom.
Vždy som inklinoval k cudzím jazykom a vedel som, že na tejto škole boli jazyky viac preferované, vzhľadom na odbor. Svoje zručnosti som využil už počas vysokoškolského štúdia, kedy som, aj vďaka jazykovým schopnostiam, vypomáhal na veľtrhoch. Už tam som sa pomaly dostával do „sveta obchodu“ a hlavne som sa veľa naučil z praxe. Tento smer ma bavil a potom po škole bolo pre mňa prirodzené, že som nastúpil práve na obchod.

 

 

Železiarne majú niekoľko predností. V prvom rade je to kvalita našich výrobkov, ktorú dosahujeme a ktorá v posledných rokoch, vďaka investíciám v oceliarni alebo vo valcovni, išla rapídne hore.

 

Svet obchodu je neustále v pohybe, dá sa v tomto odvetví predvídať?
– Obchod je veľmi živý a dá sa v ňom predvídať len do určitej miery. Napríklad naše hutnícke odvetvie má stále isté cykly – tie sú kratšie alebo dlhšie. Jeden čas je krivka hore, následne nie vždy dlho stagnuje a potom opäť klesá dole. Kedysi trval jeden cyklus približne štyri roky, ale v súčasnosti je to kratšie. Z toho dôvodu je dnes už ťažšie predvídať, kedy nastane úpadok alebo naopak, kedy bude odvetvie opäť rásť.
Dnes je ekonomika tak silne globalizovaná, že ju dokážu ovplyvniť rôzne rozhodnutia, ktoré sú ďaleko od nás. Aj informácie sú rýchlejšie, čo kedysi tiež tak nebolo a reakcia na trhoch musí byť okamžitá.
Samozrejme, že isté predvídanie musí byť, ale s tým je zároveň spojená aj komplexná znalosť prostredia a všetkých faktorov, ktoré ho môžu ovplyvniť. Človek sa v tomto odvetví musí vedieť pohybovať, ak chce do určitej miery predvídať.

 

Pripravujete v úseku aj nejaké zmeny?
– Myslím si, že obchodný úsek, tak ako bol vedený mojím predchodcom Ing. Júliusom Kriváňom ukázal, že je plne funkčný a ja nevidím dôvod, aby som nejaké radikálne zmeny v rámci obchodu zavádzal. To sa samozrejme týka aj komunikácie a spolupráce s našimi dcérskymi spoločnosťami v zahraničí.

 

Železiarne Podbrezová sú dlhodobo zaraďované medzi špičku. Nielen európsku, ale aj svetovú. V čom podľa vás tkvie tajomstvo takéhoto dlhodobého úspechu? Čo je podľa vás ich najväčšou prednosťou?
– Železiarne majú niekoľko predností. V prvom rade je to kvalita našich výrobkov, ktorú dosahujeme a ktorá v posledných rokoch, vďaka investíciám v oceliarni alebo vo valcovni, išla rapídne hore. Rovnako je to servis, ktorý poskytujeme pre našich zákazníkov, čím sme známi po Európe a aj vo svete, ale hlavne v Európe, keďže máme aj naše obchodné spoločnosti v iných krajinách, takže servis dokážeme poskytovať priamo u nich. Dôležitým bodom je, že náš výrobný sortiment v celej šírke opakujeme vo výrobe každý mesiac. To znamená, že napríklad menšie priemery vyrábame pravidelne, pričom mnohí iní výrobcovia každé dva či tri mesiace, čím nie sú takí flexibilní ako my. V neposlednom rade to je finančná stabilita spoločnosti a to, že dokážeme zabezpečiť plynulý chod spoločnosti aj v tých „horších“ obdobiach bez radikálnych zmien tak, aby to naši zákazníci nemuseli pocítiť.

 

Práca obchodníka je náročná, o to viac v manažérskej funkcii. Prezradíte nám, čomu sa venujete vo voľnom čase?
– Vo voľnom čase sa venujem predovšetkým svojej rodine a takisto sa snažím pravidelne športovať. Rád trávim čas v prírode, konkrétne na Táľoch, kde sa toho dá robiť skutočne veľa.

 

Vaše želanie do budúcnosti?
– Želám si, hlavne pre rodinu a kolegov, predovšetkým pevné zdravie, pretože to je to najdôležitejšie. Pre spoločnosť si želám, aby dokázala fungovať minimálne tak dobre ako doteraz aj ďalšie desaťročia. O chvíľku si pripomenieme stoosemdesiat rokov jej existencie a ja verím, že aj nasledujúce výročia budeme hodnotiť úspešne.