Z novoročného prípitku vyberáme

„Nie každý sa môže pochváliť tým, čo sa podarilo v Podbrezovej“

 

Novoročný prípitok Železiarní Podbrezová, na ktorom sa zúčastnil aj banskobystrický župan Ján Lunter
Prítomným sa prihovoril aj banskobystrický župan Ing. Ján Lunter. Foto: I. Kardhordová

Dňa 11. januára sa uskutočnilo stretnutie Predstavenstva Železiarní Podbrezová a stredného manažmentu s významnými predstaviteľmi verejnoprávnych, spoločenských a kultúrnych inštitúcií Banskobystrického kraja.

Prítomných privítal predseda Predstavenstva ŽP Ing. Vladimír Soták, ktorý všetkým poprial pevné zdravie a pracovné i osobné úspechy. Slova sa ujal aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Ján Lunter, ktorý povedal: „Nie každý sa môže pochváliť tým, čo sa podarilo v Podbrezovej. Uchovať dedičstvo našich predkov, ktoré má niekoľko storočnú históriu a dať prácu ľuďom z celého Horehronia, aj spodnej časti Hrona si zaslúži obdiv a vďaku“. V závere príhovoru taktiež poprial prítomným všetko dobré v novom roku.
Z hostí sme niekoľkých oslovili a opýtali sme sa s akými ambíciami vstupujú do nového roku:

Ing. Žaneta ČERVENÁ, riaditeľka pobočky Slovenskej sporiteľne v Brezne
– My sme vyhlásili, že chceme byť predovšetkým bankou, ktorá skutočne pristupuje ku klientom zodpovedne. Snažíme sa o to, aby sme splnili ich požiadavky a naplnili nové potreby klientov. Samozrejme, chceme aj profitovať výnosy a zisky, pretože to je pre našich klientov taktiež dôležité. Minulý rok sme v našich pobočkách zaviedli novinku a začali sme pracovať s tabletmi ako jediná banka na Slovensku. Na našich klientov čakajú prekvapenia aj tento rok, ale nebudem predbiehať.
Som Bystričanka a som veľmi hrdá, že robím na Horehroní. Môj obdiv má nielen mesto Brezno, ktoré je, podľa môjho názoru, v dobrých rukách, ale aj Železiarne Podbrezová ako firma, pretože ukazuje cestu, že nie je dôležitá len profitabilita podniku, ale aj prístup k zamestnancom a takisto aj kultúrne vyžitie a podpora regiónu. Každý deň chodím okolo krásneho hradu Ľupča, ktorý bol zveľadený vďaka železiarňam. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby úspešné firmy pomáhali zmeniť Slovensko k lepšiemu a Železiarne Podbrezová sú nepochybne jednou z firiem, ktorá sa o to pričiňuje.

 

JUDr. Tomáš ABEL, PhD., primátor mesta Brezno
– Naše ambície do nového roka sú aj na úrovni mesta a rovnako aj úrovni celého regiónu. Chceme zrealizovať viacero investičných projektov, ktoré zlepšia život nielen Brezňanom, ale aj všetkých Horehroncom. Najznámejšie projekty sú domov pre seniorov, ktorého výstavba už prebieha od minulého roku a kúpalisko. Výstavbu kúpaliska máme naplánovanú na jar tohto roku.
Chceme pokračovať v zabehnutom trende rekonštrukcií škôl a škôlok a samozrejme chceme zlepšiť aj infraštruktúru. Tešíme sa z toho, že pokračuje príprava výstavy ďalšej etapy obchvatu, čo je veľký projekt a s realizáciou by sa malo začať už tento rok. Je toho naozaj dosť a verím, že minimálne osemdesiat percent z toho všetkého sa nám podarí. Taktiež sa budeme aj naďalej zameriavať na všetky oblasti života našich obyvateľov a počúvať ich návrhy, ktoré sa budeme snažiť pretaviť do reality tak, aby boli spokojní všetci.
Občanom regiónu chcem popriať hlavne zdravie, pretože to je najdôležitejšie, ďalej pokoj a šťastie v rodinách, aby ľudia z regiónu neodchádzali a hľadali v ňom to pekné, pretože si myslím, že náš región skutočne má čo ponúknuť. Keď budeme všetci spoločne ťahať za jeden povraz, tak sa nám všetkým bude žiť lepšie.

 

Ing. Milan ČERNICKÝ, riaditeľ Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica
– Do nového roka vstupujem s plnými očakávaniami, pretože ekonomike sa darí, tak predpokladám, že aj regiónu sa bude dariť a najmä Železiarňam Podbrezová.
Pevne verím, že plán, ktorý máme stanovený vo výbere poistného, sa nám podarí aj naplniť. Možno pôjdu hore aj dôchodky a budú predstavovať väčšie percento ako doteraz, ale to všetko závisí od zmien v zákone a nie od nás.
Občanom regiónu želám pevné zdravie a veľa osobných aj pracovných úspechov.

 

Mgr. Anna KVORIAKOVÁ, riaditeľka Úradu práce, soc. vecí a rodiny Brezno
– Do nového roka si nedávam dlhodobé predsavzatia. I keď jeden každodenný, dlhodobý záväzok mám, a to, aby som každý deň prežila naplno a slušne.
Pre mňa, ako pre riaditeľku ÚPSVR Brezno a aj pre všetkých zamestnancov úradu, bude prioritou na rok 2019 aj naďalej skvalitňovať prístup k našim klientom. Budovať úrad na základoch odbornosti, profesionality, ale aj empatického cítenia k ľuďom, s ktorými každodenne prichádzame do kontaktu. V roku 2019 očakávame veľa aj od regionálneho projektu „Šanca pre všetkých“, ktorý sme spoločne s ŽP a.s. rozbehli koncom roka 2018 a očakávame, že bude mať výrazný vplyv na zlepšenie kvality občanov, ktorí doteraz boli najviac ohrození na trhu práce, z dôvodu nedostatočných odborných znalostí a skúseností.
Všetkým zamestnancom a spolupracovníkom do nadchádzajúceho roka prajem hlavne veľa zdravia, pokoja a radosti z každého dňa. Nech je rok 2019 pre všetkých občanov v našom regióne naplnený vzájomnou toleranciou, dobrým a milým slovom, nielen k svojím najbližším, ale k všetkým ľuďom, s ktorými sa denne stretávame. Buďme k sebe usmievavejší, tolerantnejší a spojme sily pre spoločné dobro v našom regióne.

Branislav ČIŽMÁRIK, starosta obce Nemecká
– V novom roku chceme splniť to, čo máme už začaté a dobre rozbehnúť spoluprácu s novými poslancami obce. Čakajú nás aj bežné veci, ale aj naďalej chceme pokračovať v rozvíjaní obce po kultúrnej a športovej stránke. Taktiež bude pre nás prioritou, aby ľudia mali možnosť ubytovania. Už teraz máme veľa žiadostí o stavebné pozemky, takže v tejto oblasti sa jednoznačne chceme posunúť vpred. A pevne verím, že pre našich obyvateľov pripravíme aj niečo navyše.
Do nového roku želám všetkým hlavne veľa zdravia, pokoja, šťastia a aby bola aj naďalej možnosť sa v našom regióne zamestnať.