Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Na prahu nového roka

 Ing. Vladimír SOTÁK

Vážení spolupracovníci,

do nového roku vám i vašim rodinám prajem veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných úspechov a pohodových dní.

Prežili sme opäť jeden rok. Aký bol? Z hľadiska dosiahnutých výsledkov hospodárenia ho môžeme považovať za jeden z najúspešnejších. Bol však poznamenaný na jar smutnou tragickou udalosťou, v letných mesiacoch sme riešili závažnú poruchu na 12 MVA transformátore na LF peci, po skončení opráv vo valcovni rúr sme mali opäť nepríjemnú poruchu a následne požiar v oceliarni. Všetky uvedené udalosti ovplyvnili chod našej spoločnosti. Každá poistná udalosť pre nás znamenala veľké straty. Nebyť našich životných skúseností, našich dobrých kontaktov, ale aj schopností a šikovnosti vás, zamestnancov, tie dôsledky by boli omnoho horšie.

V roku 2017 sme splnili všetky úlohy postavené v obchodnom a finančnom pláne. Podarilo sa nám zvýšiť ceny výrobkov, dokázali sme zabezpečiť všetky vstupy potrebné k naplneniu výroby. V spoločnosti došlo k zásadnému nárastu miezd  zamestnancov v „R“ kategórii  o 11,4 percenta a v „TH“ kategórii o 7,7 percenta. To nám umožnili dosiahnuté výsledky. Želám si, aby sme mohli v tomto trende pokračovať aj v budúcnosti. Úspešné boli aj naše výrobné, obchodné spoločnosti v ŽP GROUP a naše dcérske spoločnosti zabezpečujúce obslužné činnosti a servis.

Mojím želaním je, aby naši vládni činitelia konečne pochopili, kto je nositeľom zamestnanosti v regiónoch Slovenska. Železiarne Podbrezová, to nie je len akciová spoločnosť. Na jej chod nadväzuje zhruba sedemsto  našich obchodných partnerov, dodávateľov, odberateľov, finančných domov a ďalších inštitúcií. Aj vďaka ním sme dosiahli dobrý výsledok hospodárenia.

Vážení spolupracovníci,

buďte na pracoviskách ostražití, majte okolo seba poriadok, dbajte o dodržiavanie  bezpečnostných predpisov. Mať poriadok, to znamená, že okolo vás nie je chaos, prach, že máte usporiadané všetky dokumenty, náradie, všetko, čo potrebujete k svojej každodennej práci. Vyhýbajte sa poistným udalostiam, ktoré výrazne zasahujú do chodu spoločnosti.  Ich dôsledkom je aj neplnenie záväzkov voči našim odberateľom. Majte preto na pamäti, že strojcom úspechu spoločnosti sú ľudia, strojcom úspechu sme my sami.

V roku 2018 vám prajem veľa zdravia, šťastia, osobných úspechov. Pevné zdravie a šťastie prajem aj vašim rodinám. Nech vás obchádzajú úrazy, nepríjemné udalosti, choroby, aby ste si mohli zarobené peniaze v pokoji užiť. Moje želanie patrí vám všetkým, tým, ktorí sa chystajú do starobného či predčasného starobného dôchodku, ale aj vám, ktorí ešte len začínate. Verím, že v tomto roku prídu posilniť rady ŽP absolventi našich súkromných škôl v hojnejšom počte. Podbrezová bude totiž len taká silná, akí silní budeme my všetci, ktorí sa podieľame na jej každodennom živote.

 

Prajem vám šťastný rok 2018.

 

Kolektívne vyjednávanie na rok 2018 bolo spečatené podpismi predsedu Predstavenstva ŽP Ing. Vladimíra Sotáka, podpredsedu Ing. Mariana Kurčíka a predsedu ZV OZ KOVO Pavla Koštiaľa 20. decembra v Dome kultúry ŽP.
Kolektívne vyjednávanie na rok 2018 bolo spečatené podpismi predsedu Predstavenstva ŽP Ing. Vladimíra Sotáka, podpredsedu Ing. Mariana Kurčíka a predsedu ZV OZ KOVO Pavla Koštiaľa 20. decembra v Dome kultúry ŽP. Zároveň bol prijatý aj Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov na rok 2018.

Foto: I. Kardhordová