V januári blahoželáme

 

životné jubileá

 

 

Dušan BELKO

Igor BROZMAN

Zdeno CIBULA

Branislav DIBDIAK

Ing. Július DOMINIK

Jozef FAŠKO

Ing. Stanislav FULEK

Ing. Ján JACKULIAK

Ján KOŠTIAĽ

Milan KURACINA

Miroslav LEITNER

Eva MIRILOVIČOVÁ

Iveta PIETRIKOVÁ

Jozef RIDZOŇ

Eva SOPKOVÁ

Gabriela ŠTULRAJTEROVÁ

Ing. Anna ŠTULRAJTEROVÁ

Jaroslav ŤAŽKÝ

Peter TIŠŤAN

Pavol TURŇA

Ing. Ľubomír VEVERKA

 

pracovné jubileá

 

30-ročné

Anna KŇAZÍKOVÁ

Ladislav LUŠTIAK

Ivan ORAVČÍK

Iveta PIETRIKOVÁ

Pavel STRMEŇ

Iveta TRNIKOVÁ

Milan  VARL

 

 

20-ročné

Mgr. Eva BUKOVINOVÁ

Peter KLESKEŇ

Jaroslav SVINČIAK