Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

   

 

Stefan ZajacDňa 28. novembra, vo veku 87 rokov, nás opustil drahý manžel, otec, starý otec, brat, švagor a strýko

Štefan ZAJAC z Podbrezovej.

Ďakujeme za spoluúčasť na poslednej rozlúčke, za kvetinové dary všetkým susedom, priateľom, bývalým spolupracovníkom a známym.

Smútiaca rodina

 

Dagmar Kardhordova

Dňa 9. decembra nás opustila milovaná manželka, mama a stará mama

DAGMAR KARDHORDOVÁ z Brezna.

Spi sladko.

S láskou a úctou smútiaca rodina

 

Jozef VeselovskýĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom známym, bývalým spolupracovníkom, susedom a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom a starým otcom

Jozefom VESELOVSKÝM z Predajnej

Ďakujeme aj za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.

S úctou a láskou smútiaca rodina

 

 

SPOMIENKY 

 

 

Rudolf Cellar

Dňa 2. januára uplynulo štrnásť rokov, ako nás opustil

Rudolf ČELLÁR z Podbrezovej.

Tí  ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami.

 

 

Dusan Petko

„Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.“

Dna 8. januara sme si pripomenuli tretie smutné vyročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starký

Dušan PEŤKO z Lopeja.

So smútkom v srdci spomínajú manželka, Erika s priateľom Danielom, syn František s manželkou Ivanou, syn Dušan, vnučky Dominika, Patrícia, Kristínka a ostatná smútiaca rodina.

 Spomíname s láskou a úctou

 

Dusan Jamriska„Kto ho poznal spomenie si, kto ho mal rád nezabudne.“

Dňa 27. decembra uplynuli štyri roky odvtedy, ako nás navždy opustil drahý otec, starý a prastarý otec

Dušan JAMRIŠKA z Podbrezovej, Štiavničky.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú synovia, dcéra a sestra s rodinami

 

 

Pavel Zitny

Prvého januára uplynuli dva roky odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Pavel ŽITNÝ z Brezna.

S láskou a úctou spomíname

 

 

Jozef Sebo

Dňa 6. januára sme si pripomenuli štvrté výročie od úmrtia manžela, otca, starého a prastarého otca

Jozefa ŠEBU z Valaskej.

S láskou a úctou spomíname

 

 

Stefan Caban„Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva.“
Dňa 11. januára 2018 uplynulo desať rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný

Štefan Caban z Brezna.

S úctou a láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatní príbuzní. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

 

 

Stefan Precuch

„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je dom, smútok je v ňom, zostala nám len bolesť a spomienka v ňom.“

 

Dňa 25. januára uplynie pätnásť rokov odvtedy, ako nás opustil náš milovaný otec, starý a prastarý otec

Štefan PREČUCH z Čierneho Balogu.

S láskou spomínajú synovia a dcéry s rodinami