V júli odišli

 

do predčasného starobného dôchodku

Elena ČIŽMÁROVÁ

Ľubica TRAJTEĽOVÁ

do starobného dôchodku

Ján KŇAZÍK

Marta PANČÍKOVÁ

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.