V auguste blahoželáme

 

Pracovné jubileá

20 rokov

Ing. Michal FÁBIK

Martin FRIMM

Miroslav MEŠKAN

Ing. Martin SLADKÝ, MBA

Ing. Stanislava SVETLÍKOVÁ

Marek ŠEVČÁK

25 rokov

Igor BOHÁČIK

Miroslav BROZMAN

Ing. Erika NEPŠINSKÁ

Ing. Milan SRNKA, PhD.

30 rokov

Mgr. Henrieta ADAMČÁKOVÁ

Ing. Jozef CÍGER

Ing. Miloš DEKRÉT

Jaroslav HRONČEK

Eugen KARDHORDÓ

Zdeno KOHÚTIK

Ing. Marián SLATINSKÝ

Milan STREČOK

Ing. Miroslav VRABEC

35 rokov

Janka NEPŠINSKÁ

Viera PANČÍKOVÁ

Ružena RIESOVÁ

Ing. Anna TRUBAČOVÁ

Ing. Mária WEISOVÁ

40 rokov

Ján PLŠKO

Juraj SCHMIDT

Životné jubileá

Bronislav CSORDÁŠ

Peter KÁN

Dušan KOVÁČIK

Ing. Pavol MARČOK

Ingrid RAFAJOVÁ

Peter DAXNER

Slavomír KOZA

Elena MARÁKOVÁ

Eva ŠPILÁKOVÁ

Ján AUXT

Dušan GIERTL

Elena KÚTHOVÁ

Miroslav PRESPERÍN

Peter ŠEVČÍK