S Ing. Tomášom Longauerom, ekonomickým riaditeľom ŽIAROMAT a. s. Kalinovo

„Po vlaňajšom rekordnom roku sa nám zatiaľ darí zotrvať v nastúpenom trende“

 

Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti?
– Vo vedení našej spoločnosti, spolu s kolegami, hodnotíme prvý polrok ako úspešný. Po vlaňajšom rekordnom roku sa nám zatiaľ darí zotrvať v nastúpenom trende a finančný plán za prvých šesť mesiacov tohto roku sme, hlavne v dôsledku dostatočnej zákazkovej náplne, bez väčších problémov splnili.
V prvom polroku sme aj naďalej spolupracovali so spoločnosťou ŽP VVC s.r.o. a Technickou univerzitou Košice. Momentálne sa naši špecialisti venujú hlavne vývoju bezcementových žiarobetónov.
Najčerstvejším prírastkom v portfóliu našich výrobkov je bázický žiarobetón s obchodným názvom SPERAMAG, ktorý bol vyvinutý a vyrobený na priamu zákazku nášho dlhoročného obchodného partnera z oceliarskeho priemyslu.

 

Aj napriek zhoršujúcej sa situácii v našom odvetví sme presvedčení, že máme dostatočný potenciál a prostriedky na to, aby sme finančný plán na rok 2019 splnili.

 

Darí sa vám napĺňať plány, ktoré ste si stanovili na začiatku roka?
– Áno. Okrem vyššie spomenutých dobrých finančných výsledkov sa nám podarilo rozbehnúť aj niekoľko investičných aktivít smerujúcich k zvýšeniu našej konkurencieschopnosti na trhu a aj k zlepšeniu pracovného prostredia pre zamestnancov.
Našou prvoradou povinnosťou je zabezpečiť potreby v oblasti žiaromateriálov pre našu materskú spoločnosť ŽP a.s. To znamená, že veľká časť našej výroby ostáva na Slovensku. Vývoz je potom limitovaný výškou prepravných nákladov, takže je prirodzené, že ho realizujeme hlavne v regióne strednej Európy a to konkrétne v Čechách, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku a Ukrajine. Ale máme aj zákazníkov z Nemecka, Talianska, Španielska či Francúzska.

Čo bude vašou prioritou v druhej polovici roka?
– Dôležité bude ako sa nám podarí zabezpečiť zákazkovú náplň predovšetkým na posledný štvrťrok tohto roku. Našou hlavnou prioritou do druhého polroku je udržať doterajšie dobré ekonomické výsledky a splniť ciele stanovené finančným plánom pre tento rok. Cítime však, že aj mediálne ohlasovaný pokles výroby v oceliarskom priemysle nás už postihuje a zároveň ceny našich vstupných surovín sa stále držia na vysokých úrovniach. Aj napriek zhoršujúcej sa situácii v našom odvetví sme presvedčení, že máme dostatočný potenciál a prostriedky na to, aby sme finančný plán na rok 2019 splnili.