Cestovný ruch v Banskobystrickom kraji v roku 2018

 

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) ku koncu roka 2018 poskytovalo ubytovacie služby 588 ubytovacích zariadení so sídlom v Banskobystrickom kraji. Z hľadiska štruktúry zariadení 465 bolo hromadných ubytovacích zariadení a 123 prevádzkovateľov poskytovalo ubytovanie v súkromí.

Podľa kategorizácie z hromadných ubytovacích zariadení 195 bolo hotelov a penziónov, 77 turistických ubytovní a chatových osád, 5 kempingov a 188 ostatných hromadných ubytovaní. K dispozícii bolo 8 337 izieb, pričom počas roka 2018 zariadenia cestovného ruchu ubytovali 627 660 návštevníkov, z toho 16,4 percenta bolo zahraničných.

Podľa krajiny trvalého pobytu najviac cudzincov tvorili občania Českej republiky (6,03 percenta z celkového počtu návštevníkov). Na aktívnom cestovnom ruchu sa ďalej výraznejšie podieľali návštevníci z Maďarska (2,36 percenta), Nemecka (1,23 percenta), Poľska (1,17 percenta) a Rakúska (0,79 percenta). Priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka dosiahol 2,9 noci, pričom zahraniční návštevníci prenocovali 2,6 noci a domáci návštevníci 3 noci.

Priemerná cena za ubytovanie, ktorú návštevník zaplatil za jedno lôžko na noc, bola 24,61 eura, vrátane DPH.

Využitie stálych lôžok ubytovacích zariadení v kraji dosiahlo 29,7 percenta. Podľa kategórie zariadení boli najviac využité päťhviezdičkové a štvorhviezdičkové hotely na 47,4 percenta. Ubytovanie v súkromí bolo využité na 11,6 percenta. Medziročne sa využitie kapacít ubytovacích zariadení zvýšilo o 0,9 p.b.

Z územného hľadiska najvyšší počet ubytovacích zariadení bol v okrese Banská Bystrica, ktorý sa na úhrne za kraj podieľal 22,6 percentami. V okrese Brezno sa nachádza 18 percent z počtu zariadení v kraji, v okrese Zvolen 9,7 percenta, v okrese Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom zhodne 9,2 percenta. Zariadenia v okrese Banská Bystrica ubytovali 119 549 návštevníkov (19,05 percenta návštevníkov kraja), v okrese Brezno 15,41 percenta, Zvolen 15,17 percenta, Krupina 11,36 percenta a Žiar nad Hronom 10,68 percenta.

V medziročnom porovnaní počet ubytovacích kapacít v kraji oproti roku 2017 stúpol o 72 zariadení a celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili, sa zvýšil o 58 496. Percentuálne ide o 10,3 percentný nárast návštevnosti a bol zaznamenaný u domácich aj zahraničných návštevníkov. Návštevnosť sa zvýšila v desiatich okresoch kraja. Priemerná cena za ubytovanie sa oproti roku 2017 zvýšila o 2,21 eura.
Na celkovom počte ubytovacích zariadení v SR sa zariadenia v kraji podieľali 14,67 percentami a počet návštevníkov, ktorých ubytovali, tvoril 11,22 percenta z celkového počtu návštevníkov v SR. Priemerná cena za ubytovanie v kraji bola o 3,01 eura nižšia ako je priemer za SR.

Okres Brezno

Ku koncu roka 2018 bolo v okrese Brezno 106 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 96 700 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 85,2 percenta tvorili domáci a 14,8 percenta zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky, Maďarska, Nemecka a Poľska.

Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Brezno 33,96 eura, u domácich návštevníkov 33,39 eura a u zahraničných návštevníkov 37,07 eura. Počet ubytovacích kapacít v okrese oproti roku 2017 stúpol o 23 zariadení a celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili, sa zvýšil o 12 913 osôb (nárast o 15,4 percenta). Nárast nastal u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne zvýšila o 2,82 eura.