Tridsiaty ročník Medzinárodného keramického sympózia v Kalinove

 

Keramické sympózium Kalinovo 2018
Keramické sympózium Kalinovo 2018. Zdroj: NMG

 

Umelci opäť tvorili v neateliérových podmienkach závodu Žiaromat Kalinovo. Na jubilejnom 30. ročníku sa zúčastnili umelci v medzinárodnej zostave – Andrea Čepiššáková, Lucia Fabiánová a Svätopluk Mikyta zo Slovenska, umelecká dvojica Nico Krebs a Tayio Onorato prišla zo Švajčiarska.

V kalinovskom Žiaromate v polke júla tvorila šestica umelcov na tradičnom tvorivom pobyte v rámci Medzinárodného keramického sympózia. Podujatie si tradíciu udržiava už od roku 1989. Počiatočné ročníky boli rozsiahlejšie – vďaka ešte vtedy fungujúcim viacerým keramickým závodom v Novohrade (v Tomášovciach, Vidinej, Kalinove a Lučenci).

„Aj napriek nepriaznivým podmienkam však sympózium dokázalo prežiť a prispieva neustále k vývoju umeleckej keramiky na Slovensku. Ide o najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku, so zameraním na keramickú tvorbu,“ uviedla pre pracovníčka Novohradského múzea a galérie (NMG) v Lučenci Andrea Németh Bozó.

Sympózium organizuje NMG v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a. s. Kalinovo, ďalšími partnermi sú mesto Lučenec a obec Kalinovo. Umelci tvoria v neateliérových podmienkach závodu Žiaromat Kalinovo. „Môžu tak využiť jedinečné možnosti v tvorbe, ktoré im poskytuje závod. Takými sú kvalitná hlina – šamot, technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu,“ priblížila Németh Bozó.

 

Tvorbu v netradičnom prostredí si Tayio Onorato z Thajska užíva.
Tvorbu v netradičnom prostredí si Tayio Onorato z Thajska užíva. Zdroj: NMG

 

Jubilejného 30. ročníka sa zúčastňujú umelci v medzinárodnej zostave – Andrea Čepiššáková, Lucia Fabiánová a Svätopluk Mikyta zo Slovenska, umelecká dvojica Nico Krebs a Tayio Onorato prišla zo Švajčiarska. Pim Sudhikam pricestovala na Slovensko po prvýkrát až z ďalekého Thajska.

„Aktuálny ročník sme oslávili aj v rámci podujatia s názvom Dotkni sa Novohradu; objav keramiku, s bohatým programom pre deti aj dospelých, počas ktorého sa tradičná novohradská keramika prepájala s umením keramiky,“ pripomenula pracovníčka NMG.

Diela vytvorené na 30. ročníku tvorivého pobytu budú predstavené na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie v auguste a časť z nich obohatí zbierku umeleckej keramiky múzea.

K jubilejnému ročníku bude vydaná aj rozsiahla publikácia, ktorá predstaví túto, na Slovensku unikátnu zbierku keramiky, budovanú počas 30 ročníkov sympózia.