Za nekosenie pozemkov, kde rastie ambrózia a palina, sú vysoké pokuty

 

 

 

V polovici júla na celom území Slovenska dominoval peľ bylín s prevažným zastúpením slabo alergizujúceho peľu pŕhľavovitých rastlín a najvýznamnejšieho alergénu tohto obdobia – peľu tráv z čeľade lipnicovitých. Všetky monitorovacie stanice už zachytili aj peľ inváznych rastlín – paliny a ambrózie.

„Trávy prešli druhým kvitnutím a denné koncentrácie ich peľu sa znižujú. Najvyššie koncentrácie peľu tráv zachytila monitorovacia stanica v Nitre, v Banskej Bystrici, Košiciach a v Bratislave. Najvyššie celkové denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých sme zachytili v Banskej Bystrici, v Bratislave a v Nitre. Peľ paliny a ambrózie síce zachytili už všetky monitorovacie stanice na Slovensku, no vyskytoval sa len vo veľmi nízkych koncentráciách“, uviedla RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR. Dodala, že okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, mrlíka, astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a rodom Alternária.

Podľa RNDr. Lafférsovej v týchto a nasledujúcich dňoch naďalej bude prevažovať peľ bylín s najväčším zastúpením peľu pŕhľavovitých rastlín a tráv. Zvýšia sa denné koncentrácie peľu najvýznamnejších alergénov leta – paliny a ambrózie, ktoré budú spolu s trávami najsilnejším a najnebezpečnejším alergénom najbližších týždňov. Počas búrok a inej zrážkovej činnosti bude dochádzať k poklesu peľu v ovzduší. Denné koncentrácie spór plesní majú stúpajúcu tendenciu.

Za invázne rastliny sa podľa zákona považujú nepôvodné druhy, ktorých samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť pôvodnej flóry. Momentálne je na zozname inváznych rastlín sedem bylín a štyri dreviny. Ambrózia má mnohonásobne vyššiu produkciu peľu ako palina. Jedna rastlina vyprodukuje až niekoľko miliárd peľových zŕn a prahové množstvo pre vyvolanie symptómov je už dvadsať peľových zŕn v kubickom metri vzduchu, preto aj alergikov na ambróziu pribúda. Neliečená alergia na ambróziu podobne ako aj u iných silných alergenóv, spôsobuje výrazné zhoršenie zdravotného stavu a často prechádza do astmy.

„Alergiu na ambróziu možno liečiť alergénovou imunoterapiou. No ak je liečba neúspešná, potom už možno potláčať len príznaky. To znamená užívanie liekov po celý život. Preto si treba uvedomiť, že ak necháme ambróziu na vlastnom pozemku nepokosenú, ohrozujeme tým zdravie aj druhých, a to nielen v bezprostrednej blízkosti,“ uzatvára.

Vlastníci neobhospodarovných pozemkov sú povinní starať sa o ne tak, aby nedošlo opätovnému šíreniu týchto druhov a musia ich odstraňovať na vlastné náklady. Za porušenie týchto povinností hrozí právnickým osobám a podnikateľom pokuta viac ako deväťtisíc eur a fyzickým osobám vyše tritisíc eur.