S mgr. inż. Andrzejom Wolakom z obchodného úseku spoločnosti Slovrur

Tento rok si chceme svoju trhovú tvár udržať

 

Môžete zhodnotiť pandemický rok 2020? Ako ste vnímali toto obdobie?

– Rok 2020, ktorý bol poznačený pandémiou, bol ovplyvnený novou situáciou, s ktorou sa musel vyrovnať každý jednotlivec a každá organizácia bez toho, aby mala modely správania. Posledná skutočná pandémia, španielska chrípka, bola pred sto rokmi a to bol úplne iný svet. Preto veľa opatrení prijatých vládami v Európe a na celom svete vyzeralo niekedy chaoticky, niekedy príliš dôsledne a v iných prípadoch boli považované za nedostatočné, príliš slabé alebo oneskorené. Cieľ všetkých aktivít bol jediný – prežiť a minimalizovať straty. Podarilo sa udržať systém zdravotnej starostlivosti a takúto pomoc dostal každý, kto vyžadoval nemocničnú starostlivosť.

Pre mnohé odvetvia to však bol rok bolestivých skúseností. Služby, zábavný priemysel a šport, kultúra, cestovný ruch a hotelierstvo boli zasiahnuté najviac. Názov článku v novinách bol pre mňa pozoruhodný: „Všetky hotely v Ríme sú zatvorené. 25 percent z nich zostane navždy.“ Ekonomika je systém prepojených nádob. Je nemožné ukončiť činnosti, ktoré by teoreticky mohli spôsobiť väčší prenos vírusu bez poškodenia ostatných. Napríklad uzavreté hotely nedávali zákazky práčovniam, ktoré trpeli rovnako, ale nikto im nezakázal pracovať. Na druhej strane sa populárna a niekedy jediná možná forma práce z domu alebo diaľkového štúdia stala zdrojom úspor a znižovania nákladov pre iných. Našťastie, aspoň čiastočne pôsobíme v jednom z dvoch priemyselných odvetví, mám na mysli stavebníctvo a IT, ktoré počas pandémie nielenže neutrpeli, ale zaznamenali aj rast. Preto okrem týchto celospoločenských skúseností týkajúcich sa pandémie, karantény a uväznenia doma, tieto čisto profesionálne pocity neboli také akútne. Zaznamenali sme pokles tržieb o 30 percent, najmä v druhom a treťom štvrťroku 2020, ale domnievam sa, že tento výsledok je na „morovú dobu“ celkom slušný a zo strednodobého hľadiska nepresahuje rámec ekonomickej stability. Mnoho iných „hráčov“ na trhu by takýto výsledok bralo bez reptania.

Ako organizujete činnosť vo vašej spoločnosti?

– Na jeseň, keď prišla druhá vlna nákazy, oveľa väčšia ako na jar, sme sa vrátili k hybridnému systému práce v Slovrure – v dvoch skupinách striedajúcich kancelársku prácu a prácu z domu. Niektorých ľudí z druhej skupiny som už naozaj dlho nevidel.

 

Našťastie, aspoň čiastočne pôsobíme v jednom z dvoch priemyselných odvetví, mám na mysli stavebníctvo a IT, ktoré počas pandémie nielenže neutrpeli, ale zaznamenali aj rast. Preto okrem týchto celospoločenských skúseností týkajúcich sa pandémie, karantény a uväznenia doma, tieto čisto profesionálne pocity neboli také akútne.

 

Poľská vláda zmiernila nedávno opatrenia. Aká je v súčasnosti situácia v krajine?

– V posledných dňoch sa v Poľsku zmiernili určité obmedzenia – boli otvorené hotely, lyžiarske svahy a vonkajšie športoviská, kiná, divadlá, nákupné centrá – niečo sa pohlo. Po týždni však už vidno dôsledky, pretože sa pohli aj štatistiky denných počtov nakazených. Od polovice januára bola situácia pomerne stabilná, okolo 6 000 nových prípadov pri vykonaných priemerne 50 000 testov. Za pár dní sa počet infekcií zvýšil na viac ako 9 000. Obávam sa, že sa lockdown vráti a bude pokračovať, kým očkovacia kampaň nedosiahne primeranú úroveň. Doteraz očkovanie prebieha celkom hladko, zaočkovaných už bolo asi 3,5 milióna ľudí, počnúc lekárskou a pohotovostnou službou a potom od najstarších ľudí.

Aké sú vaše priority pre rok 2021?

– O čo bol koniec roku 2020 horší, o to je začiatok roku 2021 lepší. Nesmieme sa tým však príliš nadchýnať, ale musíme byť v strehu, ako to obvykle býva. V časoch nestabilných cien a veľkej konkurencie to, s čím môžeme vyhrávať a udržať si pri sebe veľkých zákazníkov a nalákať nových, je úroveň služieb – včasné dodávky, flexibilita, rýchlosť vybavovania objednávok a vysoká kvalita výrobkov. To sú výhody, s ktorými sme v minulosti vyhrávali a na ktorých sme stavali svoju značku. Tento rok si chceme svoju trhovú tvár udržať ako nemenné atribúty Slovruru a za ním stojacich Železiarní Podbrezová. Cena môže kolísať, môže byť lepšia alebo horšia ako má konkurencia, ale strata značky solídnej a dochvíľnej spoločnosti by bola z dlhodobého hľadiska veľmi nákladná a jej obnova by bola mimoriadne náročná.