Rekonštrukcia cesty I/66 si vyžiada zmeny v doprave

V snahe uľahčiť dopravnú situáciu otvoria dve dočasné strážne stanovištia

 

Vážené kolegyne, kolegovia,

v Podbrezovane č. 2 ste sa v príspevku technického riaditeľa, Ing. Milana Srnku, PhD. dozvedeli podrobnosti o pripravovanej rekonštrukcii cesty I/66, ktorá je naplánovaná od 1. apríla 2021. Na mieste rekonštrukcie je očakávaná kumulácia vozidiel, a preto sa vedenie ŽP a.s. rozhodlo, že v čase rekonštrukcie cesty budú v starom závode (SZ) otvorené dve nové dočasné strážne stanovištia. Účelom je umožniť zamestnancom prejazd cez areál starého závodu a vyhnúť sa tak čakaniu v kolóne vozidiel. Budú to nasledovné strážne stanovištia:

– Strážne stanovište SZ2 bude oproti odbočke z hlavnej cesty I/66 na Hornú Lehotu („pod kostolom“). Strážne stanovište SZ2 bude určené výhradne na výjazd vozidiel z areálu starého závodu a ako vchod pre peších. Vjazd automobilov, cyklistov a motocyklistov nebude povolený.

– Strážne stanovište SZ3 bude v priestore bývalej strážnice „na Remíze“, na začiatku areálu starého závodu v smere od Brezna, priamo oproti odbočke z hlavnej cesty I/66 na Piesok. Toto strážne stanovište bude určené len na vjazd vozidiel do areálu starého závodu, výjazd nebude povolený.

Strážne stanovište SZ2 – pondelok až piatok v čase od 6.00 do 18.00 hod.

Strážne stanovište SZ3 – pondelok až piatok v čase od 5.00 do 22.00 hod.

Strážne stanovištia SZ2 a SZ3 budú môcť na prejazd starého závodu využívať:

– referentské vozidlá ŽP a.s.,

– referentské vozidlá dcérskych spoločností, ktoré majú povolený celoročný alebo dočasný vstup do areálu SZ,

– súkromné vozidlá zamestnancov ŽP a.s., ktoré majú povolený celoročný alebo dočasný vstup do areálu SZ,

– súkromné vozidlá zamestnancov dcérskych spoločností, ktoré majú povolený celoročný alebo dočasný vstup do areálu SZ.

Toto sú kategórie vozidiel, ktoré už v súčasnosti majú povolený vjazd do areálu SZ a preto nie je potrebné žiadať o zvláštne povolenie, prípadne o vydanie elektronickej karty na prejazd SZ. Zároveň môžu aj naďalej, za už stanovených podmienok, parkovať na určených miestach v SZ tak, ako doteraz.

Ak ste doteraz nepotrebovali povolenie na vjazd do starého závodu, no v súvislosti s rekonštrukciou úseku cesty I/66 budete chcieť využívať nové strážne stanovištia, aby ste sa vyhli plánovanému úseku rekonštrukčných prác, potom je potrebné informovať vašu príslušnú prevádzkareň alebo odborný útvar a zapísať sa do zoznamu žiadostí.

Týka sa to najmä nasledovných kategórií:

– zamestnancov ŽP a.s., ktorí pracujú v SZ a do zamestnania dochádzajú z bydliska, ktoré je od SZ v smere na Brezno (napr. Podbrezová – sídlisko Štiavnička, Valaská, Brezno, Čierny Balog, Horehronie a pod.) a parkujú mimo areálu SZ, napríklad pred budovou personálneho úseku,

– zamestnancov ŽP a.s., ktorí pracujú v novom závode (NZ) a do zamestnania dochádzajú z bydliska, ktoré je od SZ v smere na Banskú Bystricu (napr. Podbrezová – sídlisko Kolkáreň, Predajná, Jasenie, Nemecká a pod.),

– zamestnancov dcérskych spoločností, ktorí pracujú v SZ alebo na pracoviskách, ktoré sú od SZ v smere na Banskú Bystricu, ak do zamestnania dochádzajú z bydliska, ktoré je od SZ v smere na Brezno,

– zamestnancov dcérskych spoločností, ktorí pracujú v NZ alebo na pracoviskách, ktoré sú od SZ v smere na Brezno, ak do zamestnania dochádzajú z bydliska, ktoré je od SZ v smere na Banskú Bystricu.

Príklad č. 1: Zamestnanec býva v Polomke a denne dochádza do práce v SZ osobným automobilom spolu s ďalšími spolupracovníkmi z Horehronia. Doteraz používali na príchod cestu I/66 až k parkovisku pred budovou personálneho úseku, odkiaľ pokračovali všetci peši na svoje pracovisko cez hlavnú bránu SZ1. Počas rekonštrukcie cesty I/66 však šofér z Polomky, aj ostatní spolucestujúci, budú využívať „prechod cez SZ“, aby sa vyhli kolónam. Aby mohli vstúpiť osobným automobilom cez SZ3, bude šofér automobilu potrebovať nahlásiť svoj záujem o zriadenie elektronickej karty príslušnému odbornému útvaru alebo prevádzkarni, kde pracuje. Počas obdobia rekonštrukcie bude môcť vojsť svojím osobným automobilom cez SZ3, prejsť cez celý SZ, vyjsť hlavnou bránou SZ1 až k parkovisku pred budovou personálneho úseku, kde zaparkuje automobil a následne vojde peši cez SZ1 k svojmu pracovisku. Posádka z automobilu smie opustiť vozidlo pri mieste ich pracoviska, napríklad koľajová doprava, zásobovanie, oceliareň a pod.

Príklad č. 2: Zamestnanec býva v Jasení a pracuje v ťahárni v NZ. Doteraz cestoval osobným automobilom po ceste I/66, no aby sa vyhol kolóne počas rekonštrukcie, bude chcieť využívať prechod cez SZ. Svoju požiadavku nahlási príslušnej prevádzkarni, v tomto prípade v ťahárni rúr, kde ho zapíšu do zoznamu, aby mu bola vydaná elektronická karta umožňujúca „prechod cez SZ“, teda vstup cez hlavnú bránu SZ1 a následne výstup cez SZ2 „pod kostolom“, odkiaľ bude ďalej pokračovať po ceste I/66 a vyhne sa tak rekonštrukcii. Ak tento šofér so sebou denne vozí aj ďalších pracovníkov, ktorí majú výkon zamestnania v NZ, tí sa pri vjazde na hlavnej bráne SZ1 preukážu kartou zamestnanca. Ak pracujú v SZ, tak smú vystúpiť buď pri kontrole na SZ1 alebo ich šofér vysadí v blízkosti ich pracoviska v rámci SZ.

Upozornenie

Každý, kto sa bude nachádzať v automobile, ktoré vstupuje cez strážne stanovištia SZ1, SZ2 alebo SZ3, musí mať pri sebe svoju elektronickú identifikačnú kartu zamestnanca, ktorú predloží vrátnikovi na kontrolu a zaevidovanie pomocou prenosného čítacieho zariadenia. Ak by sa vo vozidle nachádzala osoba, ktorá nebude mať elektronickú identifikačnú kartu zamestnanca (je jedno či to bude zamestnanec ŽP a.s. alebo externá osoba), nebude jej vstup cez strážne stanovištia a teda ani prejazd areálom SZ umožnený.

Povolenie na prejazd sa nebude udeľovať žiakom Súkromnej spojenej školy ŽP, ani cyklistom (zamestnancom ŽP a.s.). Cyklisti budú musieť využívať cestu I/66 tak, ako doteraz a uskladňovať bicykle pred vstupom do hlavnej brány SZ1.

Samozrejme, zamestnanec ŽP a.s., ktorý dochádza do zamestnania nemusí o povolenie na prejazd SZ požiadať, ak neplánuje využívať nové dočasné strážne stanovištia SZ2 a SZ3, no musí počítať so zdržaním v kolónach, ktoré sa budú tvoriť v úseku rekonštrukcie cesty I/66.