S Martinom Čermákom, riaditeľom ŽP TRADE Bohemia, a.s.

Napriek nenaplneniu plánovaných čísel sme dosiahli kladný hospodársky výsledok

 

Rok 2020 bol takmer celý poznačený pandémiou koronavírusu. Na stránkach Podbrezovana ste nás v lete informovali o nie jednoduchej situácii. Aký bol pre vás druhý polrok?

– V letných mesiacoch minulého roku, po ukončení núdzového stavu dňom 17. mája, došlo v Českej republike k uvoľneniu karanténnych opatrení, vďaka pozitívnemu obratu a vývoju s pandémiou koronavírusu Covid-19. Počty nakazených aj reprodukčné číslo šírenia nákazy klesali.

Druhý polrok 2020 z tohto pohľadu naznačoval možnosť postupnej stabilizácie a návratu do štandardného stavu. Od konca letných prázdnin, s príchodom jesene, sa pandemická situácia opäť radikálne zhoršila a od 5. októbra došlo k znovuzavedeniu núdzového stavu, ktorý trvá do súčasnej doby. Naša pozícia na trhu, ktorý bol paralyzovaný koronavírusom, bola zložitá.

A celoročná bilancia?

– Minulý rok bol pre našu spoločnosť neľahkým a nepredvídateľným obdobím. Uzatvorenie a zníženie výrobných kapacít v rade produkčných firiem na dobu približne dva mesiace, v priebehu prvej jarnej vlny pandémie, radikálne znížili objemy našich predajov v Českej republike. Mierne oživenie trhu v letnom medzičase, bez zavedenia núdzového stavu, situáciu výrazne pozitívne neovplyvnilo.

Prepady predajných objemov boli v minulom roku sprevádzané intenzívnym tlakom na cenovú úroveň jednotlivých komodít, aj vďaka konkurenčným výrobcom, ktorí boli atakovaní identickými trhovými podmienkami. Samotný pomer predaja ŽP Trade Bohemia, rozdelený medzi veľkoobchodné a výrobné spoločnosti – 70:30 – v prospech skladových firiem, sa zásadne nezmenil. Došlo však k zníženiu požiadaviek a celoplošným dodávkovým poklesom v priemere o 20 percent, v porovnaní so štandardným stavom trhu.

Predaj oceľových blokov pre spoločnosť Moravia Steel a.s. v roku 2020, až na malú výnimku, nebol pre nulové potreby odberateľa realizovaný. Česká ekonomika zažila najhorší prepad v histórií. Hodnota hrubého domáceho produktu podľa prvých výsledkov klesla v minulom roku o 5,6 percenta. Toto číslo korešponduje s odhadom poklesu v celej Európskej únii, ktoré je mierne vyššie a uvádza sa na úrovni bezmála 7 percent.

V porovnaní s obchodným plánom sme dosiahli nižší výsledok predaja, v priemere o 17 percent.

 

Zabezpečujeme zákazky na tretí a štvrtý mesiac, s plným využitím pridelených mesačných sortimentových limitov, stanovených obchodným plánom pre tento rok.

 

Realizované predajné objemy za jednotlivé komodity v ŽP Trade Bohemia a.s.:

– valcované rúry za tepla – 10 531 ton,

– presne ťahané rúry za studena – 5 250 ton,

– hutnícka druhovýroba – 546 ton,

– rúrové navarovacie oblúky a redukcie – 129 ton.

Vyššie uvedené skutočnosti v minulom roku veľmi poznamenali vývoj a samotný výsledok hospodárenia našej spoločnosti. Naplnenie plánovaných čísel sa nám nepodarilo zrealizovať, napriek všetkému sme dosiahli kladný hospodársky výsledok.

Český priemysel sa vlani prepadol o 6 percent. V decembri priemyselná produkcia mierne rástla. Aký bol štart do nového roka?

– Môžem potvrdiť, že záver roku naznačil možné zlepšenie trhových podmienok s hutníckymi materiálmi. Rast cien oceľového šrotu a ďalších vstupných surovín pre výrobu ocele avizoval pozitívne zmeny. Oživenie dopytu po našom sortimente je od druhého mesiaca roku realitou. Postupne tiež dochádza k zvyšovaniu cien našich výrobkov a ich nastavenia na obvyklé štandardné hladiny. V tomto období zabezpečujeme zákazky na tretí a štvrtý mesiac, s plným využitím pridelených mesačných sortimentových limitov, stanovených obchodným plánom pre tento rok.

Čo bude pre vás v tomto roku prioritou?

– Prioritou bude náš návrat na predajné čísla, ktoré zodpovedali predminulému obdobiu. Obchodný plán pre tento rok je nastavený s tendenciou rastu. Zdravotno-bezpečnostná situácia však stále nie je vyriešená, prebieha celoplošná vakcinácia obyvateľstva, ktorá by mala v budúcnosti situáciu s koronavírusom riešiť.

Na záver chcem všetkým zamestnancom skupiny ŽP Group popriať pevné zdravie.