Máme jeden z najkrajších národných parkov

 

Bc. Dávid Hančinský

Britský webový portál saveoneenergy.com umiestnil Slovensko na tretie miesto v hodnotení najkrajších národných parkov v Európe a za najkrajší slovenský národný park portál určil Muránsku planinu. Opäť sa ukazuje, že spolužitie človeka a krásnej prírody je realita a nie niečo, čomu treba brániť.

Ilustračné foto: Josef MazúrNa Muránskej planine sú to hlavne slovenskí lesníci, ktorí týmto dokazujú, že sa o prírodu Slovenska aj v národných parkoch dokážu postarať. Svojou starostlivosťou zabezpečili, že lesy sú zelené, zdravé a plnia si tak všetky svoje ďalšie funkcie. Popri dreve, ako obnoviteľnej surovine, a dlhodobého úložiska uhlíka, poskytujú ľudom čistý vzduch, vodu, lesné plody či oddych v tôni stromov.

Taktiež poskytujú domov množstvu zvierat. Vďaka lesníkom je tu ešte hlucháň, vlk, rys, medveď, kuvik vrabčí, orol skalný, mačka divá a mnoho ďalších živočíchov. Okrem toho sa lesníci s miestnymi obyvateľmi celé stáročia starajú aj o lúky, ktoré kosia alebo sú spásané koňmi. Na Muránskej planine je polodivoký chov nášho plemena koní norik muránskeho typu, ktorý zabezpečujú Lesy SR, š. p. Je to jedna z rarít, ktoré ponúka toto krásne územie obhospodarované lesníkmi a miestnymi ľuďmi. Svojou starostlivosťou nijako neohrozili ale naopak, pričinili sa aj o to, že na Muránskej planine je veľká biodiverzita, ktorú tak isto vysoko hodnotia mnohí odborníci. Toto skvelé ohodnotenie lesníkov v Národnom parku Muránska planina hovorí o tom, že práca lesníkov má pre spoločnosť veľký význam a je potrebné ju zachovať.

Ocenenie hodnoty územia je dôkazom toho, že viac ako schematické naháňanie hektárov bezzásahových území, bez ohľadu na to či spĺňajú alebo nespĺňajú kritériá na ďalší samovoľný vývoj bez rizika ich vnútorného rozvratu, je zmysluplná a účelová, pritom citlivá starostlivosť o toto naše bohatstvo.