Stravovanie v našej spoločnosti prešlo zmenami

 

Téma stravovania je v týchto týždňoch v našej spoločnosti pomerne aktuálna. Od prvého augusta došlo k zmenám v jedálnom lístku a aj v cene ponúkaných jedál. O aktuálnej situácii a novinkách sme sa rozprávali s Ing. Máriou Demianovou, predsedníčkou stravovacej komisie.

 

Na úvod objasnite, aké povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi voči zamestnancom?

Logo ŽP GASTROSERVIS– V súlade so Zákonníkom práce v platnom znení je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy. Jedlá ponúka priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Ide najmä o jedno teplé hlavné jedlo, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny. Stravovanie zamestnancov je zabezpečované prostredníctvom ŽP Gastroservis s.r.o.

 

Ako sa zmenila cena za ponúkané jedlá?

– S platnosťou od 1. augusta 2021 je cena jedla 5,10 eura. Zamestnancom je poskytované hlavné jedlo v cene 1,02 eura, podľa určitých pravidiel. Každý zamestnanec má nárok na dotovanú stravu výlučne podľa počtu odpracovaných zmien, nie je pritom rozhodujúce, či sa pracovná zmena a odber stravy uskutočnia v jeden deň. Počet odpracovaných zmien je v závere mesiaca skombinovaný s údajmi z dochádzkového systému. Za odpracovanú zmenu je považovaný výkon práce minimálne 4,5 hodiny. Pri práci dlhšej ako jedenásť hodín, umožnil Zákonník práce poskytovanie ďalšieho teplého hlavného jedla – v našich podmienkach si títo zamestnanci môžu odobrať ďalšie jedlo.

 

Čo v prípade, ak zamestnanec vykonával prácu nadčas?

– Zamestnanci, ktorí vykonávajú nadčasovú prácu, majú nárok na dotovanú stravu pri odpracovaní štyroch a viac  hodín. V prípadoch, keď si zamestnanci odoberú stravu nad stanovený limit, to znamená počet odobraných jedál prevyšuje počet odpracovaných zmien, bude im táto zúčtovaná za plnú cenu vo výške 5,10 eur za jedno jedlo. Zamestnanci sú povinní jedlo si objednať.

 

Existujú v systéme objednávok nejaké výnimky?

– Výnimkou môže byť len neplánovaná práca nadčas, návrat po práceneschopnosti, dovolenke, novoprijatí zamestnanci, prípadne ďalšie nepredvídané situácie.

V prípadoch, keď si zamestnanec zohriate teplé jedlo vopred objedná na určitý deň a nie je prítomný v práci, môže telefonicky nahlásiť túto skutočnosť do desiatej hodiny v príslušnej kantíne. Jedlo mu bude odložené a vyzdvihne si ho nasledujúci deň. V prípade, že si objedná jedlo balené, platí to isté. Vyzdvihnúť si ho však môže do troch dní. Je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že ak je jedlo objednané, bude aj zúčtované, bez ohľadu na to, či si ho stravník vyzdvihne alebo nie. V kantínach starého a nového závodu majú zamestnanci možnosť zakúpiť si aj tovar na identifikačnú  kartu zamestnanca. V sortimente je mrazená strava za tri eurá, buď mäsité jedlo (100 g mäsa) alebo sladké jedlo podľa aktuálnej ponuky. Mrazené polievky jeden liter za 2,40 eura (držková, kapustová, gulášová, boršč). Zamestnanci už určite poznajú ponuku rôznych štrúdlí, obaľovaných rýb, syra, mrazeného lososa či sladkých ovocných knedlí alebo pirohov.

 

Existujú aj finančné limity?

– Dôležitou informáciou pre zamestnancov je mesačná výška limitov na identifikačnej karte zamestnanca. Limit na stravu a doplnkový sortiment je v súčasnosti vo výške 70,54 eura, z toho na doplnkový sortiment (tovar) môže stravník minúť maximálne 48,04 eura.

Pre zamestnancov, ktorí využívajú automaty spoločnosti VERY GOODIES SK s.r.o. (bývalá Selecta) na rôzne cukrovinky a nápoje podľa ponuky, je dôležitou informáciou limit, ktorý mesačne predstavuje 33 eur.

Uvedené limity sú aktualizované vždy k prvému dňu v mesiaci. Novoprijatí zamestnanci majú nárok na doplnkový sortiment (tovar) a využívanie ponuky automatov až po troch mesiacoch trvania pracovného pomeru.