Elektráreň Piesok píše svoj príbeh už viac ako sto rokov

 

V rámci predstavovania malých vodných elektrární, vyrábajúcich elektrickú energiu pre Železiarne Podbrezová, začneme tou najstaršou – malou vodnou elektrárňou v obci Valaská, časť Piesok.

Nenápadne funguje viac ako sto rokov. Monotónne, ale vytrvalo pracuje dňom i nocou. Nehľadiac na okolie, na to, čo sa deje za jej múrmi. Malá vodná elektráreň v Piesku si bezpochyby zaslúži našu pozornosť i v súčasnosti. V časoch, keď sa spomína kritika vodnej energie pre jej neekologickosť a vplyv na životné prostredie, je jej význam o to cennejší. Pritom práve malé vodné elektrárne zásobujúce náš závod patria medzi najekologickejšie na Slovensku.

Hydroelektráreň Piesok plní nielen výkonné funkcie, ale má tiež historický význam. Vydržala celé generácie, pamätá si obdobia sucha i povodní a dokonca odstávku kvôli nedostatku vody. Pri jej obsluhe sa vystriedali stovky zamestnancov, turbínami pretiekli tisíce kubíkov vody a hoci nevieme presné čísla, množstvo vyrobenej elektrickej energie by sme rátali v státisícoch. Vybudovaná bola na mozoľoch našich starých rodičov, ktorí aj v ťažkom teréne a bez mechanizmov dokázali dostať vodu z masívnych hôr až do turbín. Elektráreň stále píše pekný príbeh vrytý do pamätí celých generácií spätých so závodom.

Vodná elektráreň Piesok je situovaná v nenápadnom prostredí bývalých strojární, uprostred priemyselných závodov. Dlhé roky vyrába energiu pre našu spoločnosť a spolu s ďalšími malými vodnými elektrárňami tvorí významný celok. Postavili ju v rokoch 1903 – 1908. Povolenie na jej prevádzku vydal vtedajší župný úrad v Banskej Bystrici v roku 1908. Hoci má svoje roky, na funkčnosti jej to neuberá. Dnes má malý generátor výkon 400 kilowattov a veľký 800. Voda, ktorá priteká do Piesku, je využívaná aj pre potreby Nového závodu.

„Využívame vody potokov Bystrianka a Štiavnička. Na Štiavničke je jedna hať. Odtiaľ vedie umelý kanál na Bystrú, kde je ďalšia. V nej sú osadené česlice na zachytávanie nečistôt a kruhové stavidlo na vstupe do podzemného kanála. Odtiaľ voda putuje privádzačom do vodojemu Diel, kúsok od elektrárne. V týchto miestach sa pomocou strojov zbavuje nečistôt. Následne už čistá voda smeruje oceľovým potrubím až sem do elektrárne,“ opísal celý proces Ing. Miroslav Filipko z prevádzkarne energetika. Vodojem Diel je železobetónový bazén dlhý 120 metrov a široký štyri metre. Maximálna výška hladiny vody tu dosahuje 2,5 metra. Voda je po využití energie z Piesku odvedená umelým kanálom späť do potoka Bystrianka, ktorý sa vlieva do Hrona. Špecifikom hydroelektrárne Piesok sú Francisove turbíny, najčastejšie používané pri tomto type vodných elektrární. Malá má prietok 0,8 kubických metrov za sekundu, veľká raz toľko.

 

Najstaršia vodná elektráreň HC Piesok objektívom A. Nociarovej
Najstaršia vodná elektráreň HC Piesok objektívom A. Nociarovej

 

Má svoj význam

Hydroelektráreň Piesok, aj vďaka pravidelnej a dôkladnej údržbe, funguje bez väčších výpadkov už druhé storočie. Čo sa výkonu týka, je na úrovni ďalšej malej vodnej elektrárne v Dubovej. Len pre zaujímavosť, najvyšší výkon zo všetkých elektrární zásobujúcich Železiarne Podbrezová má tá v Jasení.

„Všetky elektrárne majú pre nás mimoriadne veľký význam. Ide o zelenú energiu, čo je veľké pozitívum. Vďaka nim nakupujeme menej elektrickej energie, ktorá, ako sledujeme, je stále drahšia a drahšia. Takto sme sebestačnejší a sme vďační za každý kilowatt,“ pokračoval M. Filipko.

Manipulant pri nastavovaní regulátora turbíny. Foto: A. NociarováTurbíny a všetky stroje v interiéri elektrárne v Piesku majú desiatky rokov. Preto je potrebná pravidelná starostlivosť o dedičstvo, ktoré nám zanechali predkovia. V uplynulých dňoch pracovníci železiarní rozoberali jednu z častí jadra elektrárne.

„Robíme opravu kĺzneho ložiska malého generátora. Ide o kĺzne axiálne ložisko medzi turbínou a generátorom,“ vysvetlil zamestnanec energetiky. Podobné opravy nie sú výnimočné. Počas neustálej prevádzky sa stroje opotrebúvajú.

„Každý rok vykonávame stredné opravy technologického zariadenia, spravidla na konci leta, respektíve začiatkom jesenných mesiacov, kedy sú hladiny vodných tokov najnižšie. V priebehu roka riešime rôzne menšie, ale i závažnejšie opravy, ako v tomto prípade spomínané ložisko. Po vyše sto rokoch sú takéto kroky nevyhnutné. Zariadenia si vyžadujú pravidelnú a dôkladnú opateru,“ povedal.

 

Čistejšia voda

O význame vodných elektrární sa veľa rozpráva. Mnohí odborníci a vrchní predstavitelia premýšľajú o ich budúcnosti a v spoločnosti často zaznieva negatívny postoj. Už v minulom čísle našich novín sme písali o pozitívnych aspektoch podbrezovských vodných elektrární. Za pravdu nám dal aj Miroslav Filipko.

„V oblasti verejnej mienky skutočne prevláda názor, že vodné elektrárne sú neekologické. Ale stačí sa pozrieť, ako často čistíme toky od všetkých nečistôt, ktoré ľudia nahádžu do vody. Pokosená tráva, seno a mnohé ďalšie bránia vodnému toku k plynulému prietoku. Všetko zachytávame, čistíme a následne likvidujeme. Aj nedávno sa regiónom prehnala silná búrka. Mali sme oveľa viac práce, potrebných bolo mnoho zamestnancov a nároky na čistenie sa zvýšili. Z vody sme vytiahli veľa nečistôt, ktoré už ďalej nebudú súčasťou toku,“ objasnil M. Filipko.

 

Horúce leto

Tohtoročné leto môžeme hodnotiť ako veľmi teplé. Horúce počasie ide ruka v ruke s nedostatkom vody. Čo to znamená pre hydroelektráreň v Piesku?

„Situácia sa mierne zhoršila. Zrážky sú síce pomerne výdatné, ale momentálne máme vodu len na jeden generátor. To znamená, že elektráreň v Piesku funguje v súčasnosti na približne 40 percent. Predpokladáme, že po strednej oprave v jesenných mesiacoch sa situácia vylepší, bude viac vody a elektráreň pôjde na vyšší výkon,“ načrtol vyhliadky.

A práve počasie je v tejto dobe veľmi nevyspytateľné a v budúcnosti môže ovplyvňovať chod elektrární. Zimy už nie sú také tuhé ako v minulosti, takže ani snehu nie je nadbytok. „Vody je ale stále dosť. Zimy sú teplé, problém je trošku na jar. Kedysi sme mali veľa snehu a chladné počasie, voda pritekala predovšetkým v jarných mesiacoch, keď sa sneh topil postupne. Vtedy sme mali dostatok vody takmer až do leta. Momentálne sú zimy odlišné. Musíme aj do budúcnosti rátať, že situácia bude iná a zimné mesiace budú teplejšie,“ dodal na záver M. Filipko.

Malá vodná elektráreň Piesok teda naďalej plní svoje poslanie. Šetrí prostriedky na nákup elektrickej energie a svojím historickým nádychom patrí k zlatému dedičstvu podbrezovských železiarní. Ak sa situácia nevyvinie inak a starostlivosť o jej zariadenia bude na takej úrovni ako doteraz, môžeme sa tešiť na ďalšie roky jej fungovania.