S Ing. Ingrid Nágelovou, vedúcou odboru expedície a obchodnej administratívy

Naše výrobky sme expedovali zákazníkom do štyridsiatich štyroch štátov

 

Momentálne plynie ôsmy mesiac roku 2021. Aká bola situácia v expedícii od začiatku roka?

– Dopyt po našich výrobkoch začal postupne rásť koncom minulého roka a tak sme sa už v januári vrátili k štandardným expedičným množstvám spred pandemickej krízy.

Za prvých sedem mesiacov tohto roka sme spolu vyexpedovali 113 205 ton rúr a oblúkov a 61 249 ton kontinuálne odlievaných oceľových blokov (kontizliatkov). Medziročne expedícia rúr narástla o 12 percent a kontizliatkov o 41 percent.

Naše výrobky sme expedovali zákazníkom do štyridsiatich štyroch štátov. Najviac valcovaných rúr a oblúkov sme vyviezli do Poľska. Presných rúr sme najviac predali v Českej republike a najväčších odberateľov kontizliatkov máme dlhodobo v Nemecku.

V Európskom roku železníc sa môžeme pochváliť medziročným nárastom podielu železničnej prepravy o približne osem percent. Za tým je však spomenutý nárast predaja kontizliatkov a 41 ucelených vlakov, ktoré sme za prvých sedem mesiacov vyexpedovali pre Mannstaedt a Třinecké železárny. Pri preprave rúr sme železničnú dopravu využili len v dvoch percentách celkového objemu.

 

V letných mesiacoch bývajú spravidla problémom preplnené sklady. Aká je aktuálna situácia počas tohto leta?

– Skladové zásoby valcovaných rúr sa od 1. júla navýšili o približne 2 600 ton a v treťom augustovom týždni dosiahli tohtoročné maximum 10 005 ton. V presných rúrach je situácia priaznivejšia, skladové zásoby narástli od 1. júla len o približne 450 ton.

Pravidelne býva najkritickejší druhý a tretí augustový týždeň, keď majú zavreté sklady všetci naši zákazníci v Taliansku, Španielsku a Francúzsku. Keď po dovolenkách otvoria svoje sklady, očakávame v poslednom augustovom týždni zvýšenú expedíciu a postupné znižovanie skladových zásob.

 

V skladových prevádzkach sa čoraz častejšie uplatňuje automatizácia a v množstve prípadov k vyššej efektivite prispieva i práca robotov. Ako vnímate automatizáciu skladových procesov v našej spoločnosti?

– Automatizované skladové systémy sú nevyhnutné pre efektívne a tiež bezpečné zaskladňovanie a vyskladňovanie zväzkov rúr pri nakládke.

Nakládka v Železiarňach Podbrezová nie je optimálna, vzhľadom k veľkému počtu nakladacích miest, kde sú rúry uskladnené. Vybudovanie dvoch nových automatizovaných skladov AS2 a AS3 v prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr nám v posledných desiatich rokoch významne pomáha urýchliť nakládku kamiónov a realizovať väčší objem predaja pre našich zákazníkov.

Pre ďalšie zefektívnenie a urýchlenie nakládky nám stále chýba automatizovaný sklad v prevádzkarni Vt-D1, ktorý je v investičnom pláne na rok 2024.

K skráteniu nakladacích časov a zvýšeniu dennej kapacity nakládky by pomohlo aj teritoriálne zaskladňovanie hotových výrobkov, ktoré zatiaľ máme len v automatizovanom sklade AS3.

 

Každý zväzok rúr, ktorý musí byť pri expedícii zmanipulovaný ručne, predlžuje dobu a znižuje kapacitu nakládky v jednotlivých skladoch. Foto: A. Nociarová

 

Aké budú vaše priority v najbližších mesiacoch a čo vás ešte do konca tohto roka čaká?

– Po letnom dovolenkovom období je našou jednoznačnou prioritou zníženie skladových zásob. Kapacita automatizovaných skladov valcovne bezšvíkových rúr a ťahárne rúr nepostačuje na preskladnenie zvýšeného objemu hotových výrobkov v letných mesiacoch. Každý zväzok rúr, ktorý musí byť pri expedícii zmanipulovaný ručne, predlžuje dobu a znižuje kapacitu nakládky v jednotlivých skladoch.

Mesiace september a október opäť preveria naše logistické schopnosti, aby sme pri expedícii zosúladili zvýšené požiadavky zákazníkov s nakladacími kapacitami v našich preplnených skladoch a prepravnými kapacitami dopravcov.

Oživenie svetovej ekonomiky po pandémii a rastúci dopyt, nielen po našich výrobkoch, má za následok nedostatok prepravných kapacít. Najkritickejšia je situácia v námornej kontajnerovej preprave. V súčasnosti väčšinu kontajnerových zásielok nakladáme na kamióny, ktoré nám potom chýbajú pri iných prepravách. Napriek tomu verím, že v ďalších mesiacoch tohto roka už bude expedícia plynulá, v súlade s mesačnými objemami výroby.