Pokles výkonov a tržieb sme vyvážili optimalizáciou expedície a obmedzením nákladov

 

S Ing. Romanom Veverkom, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET a.s.

Prvý polrok je za nami, aký bol vo vašej akciovej spoločnosti?

– Bol poznamenaný viacerými faktormi. Najprv to bolo zníženie dopytu po oceľových výrobkoch, čo následne spôsobilo pád cien druhotnej suroviny – oceľového šrotu. K tomu sa pridala pandémia korony, ktorá primárne priniesla chorobu a strach z neznámeho nebezpečenstva. Našťastie, v našich pomeroch vďaka kombinácii niekoľkých priaznivých okolností nezasiahol vírus väčšie množstvo obyvateľstva. Sekundárne dôsledky však boli omnoho horšie. Obmedzovali a zatvárali sa prevádzky a spoločnosti, výrazne klesla spotreba, ekonomika išla do núdzového režimu. Tak, ako množstvo iných firiem, aj my sme museli prijať opatrenia, ktorými sa nám podarilo zmierniť následky hospodárskeho degresu. Zaznamenali sme síce citeľný pokles výkonov a tržieb, vyvážili sme to však optimalizáciou expedície a obmedzením čerpania niektorých nákladových položiek. Aj kvôli týmto dôvodom sme sa nedostali za obdobie prvých siedmich mesiacov do červených čísiel.

 

Najnovší prírastok v technologickom parku našej dcérskej spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. - hydraulická nožnica CNS 400K

 

Podarilo sa vám aj napriek komplikáciám, ktoré vás sprevádzali už od januára, splniť plánované úlohy?

– Vzhľadom na meniaci sa vývoj produkcie u našich odberateľov, sme museli reagovať hlavne na zmeny ich požiadaviek v oblasti nakupovaných komodít. Hodnotiť pôvodne nastavené plánované ciele , ktoré rýchlym vývojom strácali opodstatnenie, by bolo preto veľmi skreslené a zavádzajúce. Treba zdôrazniť, že významnejšie presmerovanie expedičných tokov býva zvyčajne otázkou dlhotrvajúcich niekoľkomesačných intenzívnych rokovaní, presviedčaní a vzájomných testovaní. Z tohto pohľadu sme neočakávali žiadne zásadné obraty a naše plány boli skôr triezve, ako prehnane optimistické. Som rád, že za pár mesiacov sa nám podarilo vyskladať zaujímavé expedičné množstvá, za čo patrí vďaka predovšetkým nášmu obchodnému riaditeľovi. Zostáva len veriť, že situácia v hospodárstve sa dostane čím skôr do normálnych koľají a aj my budeme môcť nabehnúť na normálne režimy fungovania.

Čo očakávate od nasledujúcich mesiacov?

– Z môjho pohľadu bude najdôležitejšie, ako sa vysporiadame s druhou vlnou šírenia koronavírusu. Verím, že sa všetci kompetentní predstavitelia v uplynulých mesiacoch dostatočne poučili a prijaté opatrenia budú vychádzať z reálnych podmienok fungovania sociálno-ekonomických vzťahov v spoločnosti. Myslím si, že väčšina ľudí pochopila, ako sa má počas mimoriadnych období správať, ako má fungovať v súkromí aj v pracovnom režime. Dôležité je, aby bol každý zodpovedný nielen voči sebe, ale hlavne voči svojmu okoliu. Úlohou zodpovedných inštitúcií je, aby neobmedzovali normálne a bežné fungovanie subjektov, ktoré dodržiavajú stanovené pravidlá a zároveň nekompromisne postupovali voči tým, ktorí ich vedome porušujú. Naši zamestnanci ukázali, že dokážu pracovať aj v mimoriadnych podmienkach, čo mi dáva istotu, že po tejto stránke nasledujúce obdobie zvládneme. Otázne je, ako sa bude vyvíjať naše hospodárstvo a celková situácia vo svete. Určite by sme chceli tento rok ukončiť bez výraznejších strát, a to nielen tých finančných. Očakávam dosť náročnú jeseň, verím však, že sme v poslednom období nastavili procesy takým smerom, aby sme dosiahli aj v takýchto nepriaznivých časoch čo najuspokojivejšie výsledky.