V septembri blahoželáme

 

Pracovné jubileá

20 rokov

Martin CIBUĽA
Katarína ČIEFOVÁ
Ondrej ČIPKA
Marek HAHN
Branislav HAVIAR
Peter KOCHAN
Lívia MEDVEĎOVÁ
Andrej SABO
Pavol SUROVEC
Peter VINCÚR
Michal WEISS

25 rokov

Ing. Maroš BENDA
Ing. Milan FLOCH
Miloš LEVÍK
Ján ŠNEK
Milan ŠVÁB
Ivan TAGAJ

30 rokov

Ing. Igor ČELLÁR
Ing. Ivan DANKO
Ivan DAXNER
Ing. Zuzana KAJABOVÁ
Martin PANČÍK
Štefan PITOŇÁK
Ivan ŠEBEŠ

35 rokov

Milan BABČAN
Ján BABIC
Marian BAUER
Daniel DANKO
Ján DEKRÉT
Ing. Viera DUBCOVÁ
Jozef GIERTL
Roman HLÁSNK
Stanislav HRONEC
Pavel KOMORA
Ivan KOSMEL
Pavol KOVÁČIK
Roman KUBALIAK
Anna KULHÁNKOVÁ
Katarína LUPTÁKOVÁ
Peter MEDVEĎ
Ing. Zuzana PENIAKOVÁ
Oliver PÔBIŠ
Alojz RYBÁR
Marián ŠTÚBER
Ján VLČEK

40 rokov

Ivan AMTMANN
Vladimír DEKRÉT
Igor DYNTÁR
Jozef GIERTL
Vladimír HAVAŠ
Pavel JAMRIŠKA
Ján KAPUSTÍK
Peter KOCHAN
Janka KOCHANOVÁ
Elena KÚTHOVÁ
Zdena LONGAUEROVÁ
Milan ĽUTOVČIAK
Ladislav MACÍK
Milan NOSÁĽ
Milan ORAVEC
Alena OVČIARIKOVÁ
Renát PURDEK
Vladimír ŠKULTÉTY
Elena ŠPERKOVÁ
Peter ŤAŽKÝ
Jozef TKÁČIK
Miroslav TŔNIK
Igor VRÁNSKY
Igor ZAJAK

45 rokov

Jozef DEMETER
Ľubomír FIGĽUŠ
Milan GIERTL
Ľubomír JUHANIAK
Milan KOČICKÝ
Rastislav KOLEČÁR
Milan MEDVEĎ
Pavol PANČÍK
Emil RIES
Tibor SCHVARZBACHER
Ivan SCHWARZBACHER
Jozef SYČ
Jaroslav ŠKVARKA
Marian VAŇO

 

Životné jubileá

Tibor ĎURČO
Gabriela KAPAJČÍKOVÁ
Ján PEPICH
Ing. Michal ŽECH
Pavol BELLA
Elena CABANOVÁ
Vladimír DEKRÉT
Soňa ĎURICOVÁ
Juraj SCHMIDT
Vladimír ŠKULTÉTY
Ondrej ŠVANTNER
Katarína STRMEŇOVÁ
Dana ŠIŠKOVÁ
Edita VETRÁKOVÁ