Dohľadový audit systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001

 

V našej spoločnosti sa v dňoch 25. a 26. augusta 2020 uskutočnil dohľadový audit pre udržanie certifikátu systému environmentálneho manažérstva (ďalej „SEM“) platného do 9. septembra 2021.

Externá audítorka, Ing. Jolana Lazúrová z certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia spol. s.r.o. Košice, v súlade s programom dohľadového auditu, preverila funkčnosť SEM podľa normy ISO 14 001 v prevádzkarňach valcovňa bezšvíkových rúr, doprava, centrálna údržba, energetika, v právnom odbore a odbore bezpečnosti a životného prostredia.

Zo záverov auditu vyplynuli odporúčania zamerané na zlepšovanie systému environmentálneho riadenia spoločnosti. Audítorkou bola potvrdená funkčnosť SEM a tým pádom aj platnosť schváleného certifikátu SEM pre ŽP a.s. pod číslom SK12/1769.

Ďakujem vedeniu akciovej spoločnosti, ako aj všetkým zainteresovaným zamestnancom, ktorí boli ústretoví počas tohto auditu.