Pomôžte tým, čo pomoc potrebujú

Podporte dobrú vec

 

Nadácia Miška Sotáka

Nadácia Železiarne Podbrezová

 

Využite aj tento rok možnosť darovať 2 percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, organizovanie rôznych podujatí v oblastiach sociálnej sféry, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania a športu. Podporujú región, pomáhajú chorým a postihnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel, horehronským deťom a mládeži pri vzdelávaní a pri športe, občianskym združeniam pri  zachovaní kultúrnych hodnôt alebo pri ochrane životného prostredia. O pomoc môže požiadať každý, kto ju potrebuje. Ak sa rozhodnete pre podporu týchto nadácií, vaše peniaze sa dostanú do správnych rúk. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí doteraz prispeli svojím percentom dane a veríme, že sa ich okruh rozšíri.

 

Ako poukázať 2 percentá dane?

 

Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o poukázaní 2 percent dane z príjmu do 30. apríla 2017 daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska. Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vyplývajúca z ročného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu. V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, uvediete ako prijímateľa 2 percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

 

Nadácia Železiarne Podbrezová

Názov organizácie: Nadácia Železiarne Podbrezová

Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Právna forma: nadácia

IČO: 37818481

 

Nadácia Miška Sotáka

 

Názov organizácie: Nadácia Miška Sotáka

Sídlo: Kukučínova 24,  977 01 Brezno

Právna forma: nadácia

IČO: 37828738