Vo februári odišli do dôchodku

 

do predčasného starobného dôchodku

Mária SLIACKA

do starobného dôchodku

Taťjana MUTIŠOVÁ

Ľubica VALENTOVÁ

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.