*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž ***  

Čitateľská súťaž – Stredisko pracujúceho dorastu

 

80 rokov organizovanej výučby v Železiarňach Podbrezová

Stredisko pracujúceho dorastu

V roku 1950 bolo otvorené Stredisko pracujúceho dorastu a Domov učňovskej

mládeže v hrade v Slovenskej Ľupči, kde si Švermove železiarne pre svoju

potrebu vychovávali  budúcich strojných zámočníkov, sústružníkov,

automechanikov, vodoinštalatérov, hutníkov a rysovačov. Učni dostávali

zadarmo raz do roka pracovné a civilné ošatenie (zimný plášť, vychádzkovú

košeľu, čiapku, trenírky, ponožky, teplákovú súpravu, pracovný sveter, zimné

nohavice, tričko, poltopánky, viazanku a tenisky). V tomto období za výchovu

a prípravu učňovského dorastu zodpovedal Ján Chromek. Učni ubytovaní

v  domove učňovskej mládeže sa v popoludňajších hodinách venovali rôznej

záujmovej činnosti. Výučba sa v Stredisku pracujúceho dorastu skončila 1. augusta 1952.

Švermove železiarne Stredisko pracujúceho dorastu aj Domov hutníckej

mládeže v Slovenskej Ľupči odovzdali Oblastnej správe štátnych pracovných

záloh. Učilišťa štátnych pracovných záloh boli riadené priamo ministerstvom

pracovných síl a zo štátneho rozpočtu  boli na tento účel uvoľňované vysoké

finančné prostriedky.  Aj počas tohto obdobia sa uskutočňovala praktická

výučba vo výrobných prevádzkarňach Švermovych železiarní.

 

POD SPRÁVOU PODNIKU

V roku 1958, v zmysle legislatívy, odborné učilištia prechádzali do správy podnikov. Z uvedeného dôvodu  bolo v Podbrezovej zriadené Učňovské stredisko. Dňa 22. septembra 1959 bola uzavretá zmluva s Odborným učilišťom v Piesku o prevzatí učňov Švermovych železiarní na teoretickú výučbu. Vedúcim Učňovského strediska sa stal  Branislav Roháč. V roku zriadenia prijali prvých 55 učňov. Prvý rok absolvovali teoretickú i praktickú výučbu pod vedením miestnych odborníkov.

Odborný výcvik bol realizovaný individuálnou formou. Pracovné vedomosti a zručnosti učňom poskytovali zamestnanci podniku. Bola to veľmi obľúbená forma prípravy, pretože poskytovala bezprostredný styk učňov s výrobným procesom. Bolo to však len dočasné.

Motivujúcim prvkom vtedy bolo pre učňov vreckové v prvom ročníku 30, v druhom 40 a v treťom ročníku mohol učeň dosiahnuť už hrubý zárobok 1 400 až 1 600 korún. Výučba až do roku 1968 prebiehala v trojdenných cykloch, neskôr sa preorientovala na týždenné intervaly. Praktická výučba bola spočiatku organizovaná individuálnou formou – pracovné skúsenosti a zručnosti  poskytovali skúsení zamestnanci podniku individuálne.

 

PRVÉ PASOVANIE DO RADOV ROBOTNÍKOV

Po prvýkrát na Slovensku sa  24. júna 1961 uskutočnilo vo Švermovych železiarňach slávnostné prijímanie 48 vyučených remeselníkov medzi robotníkov. Medzi prvými pasovanými bolo 24 prevádzkových zámočníkov, 21 prevádzkových elektromontérov a 3 sústružníci kovov. Tento akt sa stal každoročnou tradíciou. V roku 1962 pribudli profesie hutník oceliar, laborant pre huty a hutník valciar profilov a plechov. Učni získali možnosť po troch rokoch pokračovať v dvojročnom večernom štúdiu popri zamestnaní, ktoré bolo ukončené maturitnou skúškou.

Učni v 80. rokoch pod vedením vrchného majstra Štefana Fašku
Učni v 80. rokoch pod vedením vrchného majstra Štefana Fašku

 

———————————————————————————————————— 

Súťažná otázka č.2

 Kedy vzniklo Učňovské stredisko v Podbrezovej a kto bol jeho prvým vedúcim?

 

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovanie o lákavú cenu sa uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných kolách.

Nezabudnite uviesť kontakt.

————————————————————————————————————