Nízke tepoty potrápili aj činnosť dopravy

 

 

Pomaly sa končí zimné obdobie, ktoré bolo náročné na nízke teploty, ale aj snehovú nádielku. Ako tento ráz počasia ovplyvnil fungovanie prevádzkarne doprava?

Ing. Krajan Peter
Ing. Krajan Peter, vedúci dopravy ŽP a.s.

-Tak, ako to asi každý z nás vníma, zima 2016/2017 bola oproti tej predchádzajúcej s väčšou nádielkou snehu. Napadol tesne po vianočných sviatkoch a vytvoril výborné podmienky na zimné športy a radovánky. Potom prišla trojkráľová zima s mrazivým počasím, kedy sa v okolí Podbrezovej teplota v noci blížila k -20 stupňom Celzia a teploty cez deň dosahovali maximálne -10. Celodenné mrazy pretrvávali skoro do konca februára. Keď napadol sneh, situáciu sme zvládli štandardne. Cez deň sme udržiavali hlavné a vedľajšie komunikácie a v noci sme vykonávali údržbu a čistenie parkovísk, aby mali zamestnanci ŽP a.s. kde parkovať. Situáciu s vývojom počasia sledujeme aj teraz, keď sa už ukazuje jar a tomu prispôsobujeme prevádzku posypového vozidla. Aj keď už nesneží, dôležité je odhadnúť mrholenie alebo sneh s dažďom, kedy sa môže tvoriť námraza. Tá je oveľa nebezpečnejšia ako vrstva súvislého snehu na vozovke. Počas zimy sme vo veľkej miere pomáhali aj prevádzkarni energetika pri narúšaní vymŕzania privádzačov a nápustných zariadení vodných elektrární. Ťažkými mechanizmami sme narúšali súvislé ľadové vrstvy a napomáhali tak k prietoku vody  do elektrární, ako aj znižovali hrozbu tvorby ľadových povodní.

 

Vyžiadali si dlhotrvajúce nízke teploty aj špeciálnu starostlivosť o vozový park?

– Keď je zima a teploty -10 stupňov Celzia a nižšie, často riešime problém so štartovaním, slabou kapacitou akumulátora, zamŕzaním nafty v palivovom systéme vozidla, zamŕzaním vzduchových systémov a hydrauliky, zamŕzaním zámkov a pod. Museli sme robiť rôzne opatrenia, aby sme mali v prevádzkyschopnom stave požadovaný počet vozidiel a mohli plniť požiadavky.

 

Ovplyvnilo počasie aj koľajovú dopravu?

– Samozrejme, v miernejšej zime a bez snehu,  sa v koľajisku vykonáva posun vagónov lepšie a bezpečnejšie. Táto zima bola mrazivá, snehu bolo v koľajisku dosť a dobre preverila odolnosť, kondíciu a imunitu zamestnancov koľajovej dopravy. Často, keď som išiel večer spať a na teplomery bolo takmer -10 stupňov Celzia,  myslel som na našich zamestnancov, ako pri tejto teplote stoja na stupačkách, tlačia vagóny na nový závod a pocitová teplota je pri tom oveľa nižšia. Odzrkadlilo sa to aj vo zvýšenej chorobnosti v priebehu februára. Našťastie sme v tomto období nezaznamenali vážnu nehodovú udalosť,  ani úraz,  vplyvom pošmyknutia alebo pádu pri práci v koľajisku.

 

Chcem sa poďakovať našim zamestnancom za to, že úlohu, ktorú od majstra dostali,  zvládli aj napriek chladným poveternostným podmienkam. Chcem sa poďakovať tým, ktorých sme museli, aj napriek tomu, že bol víkend a nemali dohodnutú pohotovosť, zavolať do práce a boli ochotní v naliehavých prípadoch prísť do práce pri hroziacej ľadovej povodni. Moje poďakovanie patrí aj zamestnancom údržby, ktorí zabezpečili prevádzkyschopnosť cestných, aj železničných vozidiel.

Ťažkými mechanizmami sme narúšali súvislé ľadové vrstvy
Ťažkými mechanizmami sme narúšali súvislé ľadové vrstvy…                      Foto: archív dopravy