Železiarne Podbrezová navštívil banskobystrický župan

Viktor Kán, hlavný majster odbornej výchovy (vpravo), opisuje vyučovací proces v dielňach. Zľava: Miriam Pindiaková, riaditeľka školy, Ján Villim, personálny riaditeľ, Ondrej Lunter, banskobystrický župan a Tomáš Abel, primátor mesta Brezno. Foto: M. Gončár

V závere februára navštívil podbrezovské železiarne Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Prehliadku začal v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová, kde sa, spolu s Tomášom Abelom, primátorom mesta Brezno, oboznámil s vyučovacím procesom. Hostia navštívili žiakov v triedach, pozreli si dielne odborného výcviku a zaujímali sa o jednotlivé profilácie a aj prebiehajúcu rekonštrukciu školy.

Župan prišiel osobne pozdraviť žiakov počas vyučovania, opýtal sa na preberané učivo a s pedagógmi si vymenil niekoľko slov. Žiaci, vykonávajúci prax v dielňach, zasa predviedli svoje manuálne zručnosti. Na župana škola pozitívne zapôsobila, niekoľkokrát pripomenul dôležitosť prepojenia teórie s praxou a vyzdvihol činnosť zriaďovateľa, akciovú spoločnosť Železiarne Podbrezová. Ocenil snahu jej vedenia vytvárať čo najlepšie podmienky pre vzdelávací proces. Zástupcovia vedenia školy, na čele s riaditeľkou Miriam Pindiakovou, otvorili tému prebiehajúcej rekonštrukcie, opísali systém vzdelávania a načrtli plány do budúcnosti.

Viktor Kán, hlavný majster odbornej výchovy, vysvetlil hosťom fungovanie jednotlivých technických zariadení a ozrejmil, aké úkony žiaci počas praxe vykonávajú.

„V škole som videl ideálnu ukážku, ako má vyzerať školský vzdelávací systém prepojený s praxou. Je chvályhodné sledovať premostenie jednotlivých odborných útvarov s procesom vo výrobe. Oceňujem skutočnosť, ako si železiarne vychovávajú svojich budúcich zamestnancov,“ povedal O. Lunter.

Prehliadka oceliarne

Návšteva sa následne presunula do oceliarne, kde bola svedkom tavenia oceľového šrotu a odlievania blokov. Predseda kraja sa oboznámil s technológiou, procesom spracovania vstupných surovín a ďalšími krokmi, na konci ktorých je konkrétny produkt.

„Prežívam hrdosť, lebo tradícia, trvajúca desiatky rokov, ktorá v Podbrezovej je, naďalej pretrváva. Zároveň som pyšný, pretože 12 percent európskej výroby oceľových bezšvíkových rúr pochádza práve z tejto fabriky. Veľmi ma tešia aj konečné čísla. Železiarňam sa minulý rok darilo a darí sa aj dnes, napriek ťažkým časom. Ide o dobré správy ohľadom zamestnanosti pre celý región a ľudí, ktorí v ňom žijú,“ pokračoval.

Pavol Maťaš, technológ z prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr (vľavo), vysvetľuje županovi a jeho asistentke fungovanie jednotlivých výrobných zariadení. 	  			  Foto: M. GončárZodpovedný prístup

Po prehliadke starého závodu sa návšteva presunula na nový, kde vo valcovni bezšvíkových rúr videla celý proces výroby, výsledkom ktorého je produkt určený pre domáci i svetový trh.

Ondrej Lunter po absolvovaní exkurzie vyzdvihol prínos spoločnosti pre celý región, pochválil prácu jej vedenia i zamestnancov a Železiarne Podbrezová dal za príklad mnohým podnikom po celom Slovensku.

Súčasťou návštevy bolo aj osobné stretnutie župana s Vladimírom Sotákom, predsedom Predstavenstva a generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, na ktorom prebrali viaceré aktuálne témy.

„Pána Sotáka si veľmi vážim. Spolu s ostatnými členmi vedenia akciovej spoločnosti pristupujú mimoriadne zodpovedne k podniku i celému regiónu. Zarobené peniaze investujú do rozvoja tak, aby bola v Podbrezovej naďalej konkurencieschopná výroba a dlhodobá perspektíva. A toto je výborný príklad aj pre ostatné firmy v našej krajine, aby zisk, ktorý sa im podarí vyprodukovať, nespotrebovali, ale investovali pre ďalšie generácie,“ doplnil župan.

Ako udržať mladých?

Počas návštevy prítomní viackrát spomenuli nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj odchod mladých za hranice Slovenska. Zmieňované problémy trápia mnohé oblasti v celej krajine, preto je nutné hľadať riešenia.

„Recept, ako udržať mladých v regióne, ponúkajú aj Železiarne Podbrezová spolu s mestom Brezno. Poskytujú zamestnancom lukratívne podmienky, majú vybudovaný výchovno-vzdelávací systém, ale aj priestor pre voľný čas, rekreáciu či šport.

Dôležité tiež je, aby mali mladí kde bývať za dostupné finančné prostriedky,“ dodal v závere predseda kraja.