V čísle 3 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Na šrotovom poli Piesok vyrástla nová sociálno-administratívna budova

Nová sociálno-administratívna budova je zložená z jedenástich mobilných kontajnerov. Foto: M. Gončár

Začiatkom januára bola na šrotovom poli Piesok kolaudovaná a do užívania odovzdaná nová sociálno-administratívna budova. Nahradila pôvodnú, ktorá bola pre nevyhovujúci stav zbúraná. Nová stavba sa skladá z jedenástich mobilných kontajnerov. V najbližších dňoch začne naplno plniť svoj účel.

Pôvodná budova stála vedľa hlavnej cesty, v areáli šrotového poľa, desiatky rokov. Za ten čas došlo k jej výraznému opotrebovaniu a jej stav bol vyhodnotený ako havarijný. Okrem vážnych porúch vonkajšieho plášťa boli v nevyhovujúcom stave sociálne zariadenia či sprchy. Preto sa vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová rozhodlo, že budovu dá zbúrať a na jej mieste postaví nový objekt – modulárny systém z mobilných kontajnerov, nakoľko technicky aj cenovo išlo o výhodnejšie riešenie.

„S búracími prácami pôvodnej nehnuteľnosti sme začali 12. septembra minulého roka, na základe stavebného povolenia na odstránenie stavby,“ informoval Marek Turňa, stavebný dozorca z odboru technického a informačného rozvoja.

Interiér objektu je vybavený novým nábytkom. Foto: M. Gončár

Odstránili aj základy

Búracie práce spočívali v odstránení kompletnej murovanej budovy, vrátane základov, aby bol ďalší postup pri montáži kontajnerov čo najjednoduchší. 

„Pre urýchlenie prác sme zlikvidovali aj základy, čiže ostala len veľká jama. Nové základy sme odliali do systémového debnenia a následne zasypali. Na zásyp sme použili rozdrvený a roztriedený materiál z pôvodnej stavby, čiže sme dbali aj na ekologické hľadisko. Búracie práce musí v takýchto prípadoch realizovať certifikovaná firma, aby všetky materiály ekologicky zhodnotila. Následne došlo k ich rozdrveniu a spomínanému použitiu na spätné zásypy,“ pokračoval.

Nová kotolňa

Pred dovozom kontajnerov musel byť priestor kompletne pripravený, aby bolo možné ihneď začať s ich montážou. Kontajnery priviezlo z Českej republiky jedenásť kamiónov. Súčasťou vybavenia boli aj namontované sociálne zariadenia a sprchy, čo zabezpečilo plynulejší priebeh montáže.

„Nutné bolo už len pospájať siete, elektrinu a zabezpečiť štruktúrovanú kabeláž. Okrem toho sme dorobili kotolňu s kúrením – čiže montáž rozvodov, akumulačnej nádrže, úpravne vody a ďalšie drobné práce. Samotná montáž trvala približne tri týždne a realizovala ju dodávateľská firma. Jej pracovníci robili všetko v rámci svojej dodávky, podmienkou bolo len to, aby mali pripravený pozemok, kde budú kontajnery skladať,“ doplnil stavebný dozorca.

Vykládku kontajnerov bolo pritom potrebné v predstihu naplánovať a celý proces dobre zmenežovať.

„Museli sme obmedziť dovoz oceľového šrotu na Piesok a zabezpečiť, aby prichádzalo do areálu čo najmenej áut, keďže pri vykladaní boli prítomné kamióny, žeriav a ďalšia technika. Napokon sme všetko zvládli bez väčších obmedzení. Keďže sme objekt nanovo napájali na vodu a plyn, museli sme realizovať riadené pretlaky popod štátnu cestu I/72, ale k výraznejším obmedzeniam na štátnej ceste ani v tomto prípade nedošlo,“ doplnil M. Turňa.

V súčasnosti je budova skolaudovaná, pričom sa čaká už len na nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

„V objekte bude sídliť vedenie šrotového poľa Piesok, ekonómka, majster či predák. K dispozícii sú šatne so skrinkami, sprchy a kuchynka s jedálňou pre zamestnancov. Interiér je vybavený novým nábytkom, klimatizáciou a na budove sú umiestnené kamery,“ pokračoval.

Spĺňa všetky štandardy

V najbližších dňoch sa začne objekt naplno využívať na účely, na ktorý bol postavený. Všetko je už pripravené a čaká sa na posledné detaily, aby sa zamestnanci šrotového poľa mohli do objektu nasťahovať.

„Keďže je stavba nová, vyhovuje všetkým štandardom a potrebám. Okrem estetiky plní aj ekologickú a ekonomickú funkciu, čiže dochádza k výraznému šetreniu energií. Tepelné straty budú minimálne a nedajú sa porovnať s pôvodnou stavbou. Súčasťou kotolne je tiež úsporný kondenzačný kotol, vďaka ktorému bude objekt vykurovaný,“ uzavrel M. Turňa.

V súčasnosti je ešte potrebné dokončiť drobné úpravy v okolí, ktoré budú realizované v najbližšom období.