V čísle 14 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Vážení spolupracovníci,

 

dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril pri príležitosti môjho osobného jubilea, ktoré úzko súvisí s našou akciovou spoločnosťou Železiarne Podbrezová. V júli uplynulo štyridsať rokov od môjho nástupu do podbrezovských železiarní.
Ak dovolíte, poohliadnem sa za týmito rokmi, nedá mi totiž nespomenúť si na časy, keď som do Podbrezovej začal chodiť ako študent počas organizovaných letných aktivít vysokoškolákov z Hutníckej fakulty v Košiciach. Následne, ako štipendista, som mal vo vtedajších Švermovych železiarňach tú česť robiť diplomovú prácu v našej valcovni profilov na poradí 475, v oblasti tepelného spracovania. Ako čerstvý absolvent hutníckej fakulty, a zároveň mladý zamestnanec, som bol hrdý na to, že výsledky mojej diplomovej práce poslúžili k predlženiu životnosti valcov v poradí 475, vo valcovni profilov. Nie každému diplomantovi sa podarí pracovať na diplomovej práci, ktorá prinesie ovocie spoločnosti, v ktorej pracuje. Do nástupu na vojenčinu som krátko pracoval ako technológ a po ukončení základnej vojenskej služby som, ako mnohí viete, mnohí možno nie, na vlastnú žiadosť išiel robiť do kaliarne, do nástrojárne. Toto rozhodnutie som nikdy neoľutoval a prešiel som zaujímavými funkciami v spoločnosti. Vo funkcii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa som už dvadsaťpäť rokov.
V budúcom roku oslávime stoosemdesiate výročie našej fabriky. Za tú dobu sa na pozícii riaditeľa vystriedalo sedemnásť ľudí. Osobne som najdlhšie slúžiacim riaditeľom, čo je nevídané. Som hrdý na to, že počas môjho pôsobenia v ŽP a.s. prešli železiarne veľmi zaujímavým transparentným vývojom a dnes sú pýchou slovenského hutníctva. V rámci európskych a svetových trhov sme spoločnosť, ktorá ponúka vo svojej oblasti svetovú kvalitu a vynikajúci servis.
Železiarne Podbrezová sú spoločnosť, ktorá si desiatky rokov vychováva mladú generáciu a disponuje kvalitným pracovným kolektívom. Na Slovensku a v Českej republike existuje už len veľmi malo fabrík, ktoré sa môžu pochváliť starostlivosťou o zdravie alebo vzdelanie zamestnancov. Dovolím si tvrdiť, že žiadna z nich sa v tejto oblasti s nami nemôže porovnávať. Neznamená to, že sa v našej spoločnosti nevyskytujú isté nedokonalosti. Snažíme sa však vždy prijať vhodné riešenie, aby sa dané problémy neopakovali. Železiarne počas svojej existencie významne zveľadili región Horehronia. Aj vďaka našej spoločnosti je úroveň NsP, n.o. v Brezne na veľmi dobrej úrovni. Momentálne je realizovaná druhá etapa významnej rekonštrukcie, ktorá by bez ŽP nebola. Za posledných štyridsať rokov bolo do regiónu investovaných množstvo peňazí, a to najmä do oblasti športu, školstva a zdravotníctva. Za ten čas sme sa vždy snažili uprednostniť našich zamestnancov a ich rodiny. Aj dnes slúži moja kancelária ako „dispečing“, kde denne riešime potreby našich zamestnancov či ich rodinných príslušníkov.

 

Železiarne Podbrezová sú spoločnosť, ktorá si desiatky rokov vychováva mladú generáciu a disponuje kvalitným pracovným kolektívom.

 

Vážení spolupracovníci,

štyridsať rokov je dlhá doba, na ktorú som hrdý. Železiarňam som vďačný za to, že som tu a som presvedčený, že aj vďaka mojej aktivite majú výborné predispozície, aby patrili aj v budúcnosti medzi špičku a boli svojim zamestnancom garantom, hlavne v oblasti životnej úrovne, ale aj osobných istôt.
Prajem sebe, ale hlavne spoločnosti, aby šla touto cestou aj naďalej a napĺňala predstavy zamestnancov. Verím, že s pracovným kolektívom, ktorý je okolo mňa, sa nám bude dariť. Pri tejto príležitosti ďakujem celému pracovnému kolektívu, hlavne mojim najbližším spolupracovníkom, vrátane všetkých vedúcich prevádzkarní a odborných útvarov za to, že spolu napĺňame obchodné a finančné plány.
Štyridsať rokov je dlhá doba a pokiaľ mi bude zdravie slúžiť, budem našej spoločnosti aj naďalej pomáhať. Situácia, ktorá je pred nami, je veľmi zložitá. Očakávam, že po voľbách v roku 2020 sa do politiky dostanú ľudia, ktorí v živote nič neriadili. Ľudia, ktorým fabrika a zamestnanec nie sú sväté a ktorí si nevážia tých, čo napĺňajú slovenský rozpočet. Už dnes sa s hrôzou prizeráme, kto chce zostavovať vládu a byť jej predsedom. Ak sme doteraz museli bojovať desiatky rokov o svoje právo, som presvedčený, že v budúcnosti to bude ešte ťažšie. Taktiež som presvedčený, že pokiaľ niekto nemá primerané vzdelanie, pracovné návyky, pokiaľ nevyrastal v rodine, v ktorej rodičia pracovali a počas štúdia nebol vedený k tomu, aby sa živil prácou, nebude vedieť riadiť ani štát a bude chcieť získať len dobré pozície.
V predstavenstve aj dozornej rade budeme nútení vynaložiť veľké úsilie, aby sme si ustrážili svoje záujmy a aby sme neboli okrádaní politikmi, či šikanovaní inštitúciami, ako tomu bolo aj zo strany Slovenského futbalového zväzu. Budeme sa snažiť pracovať tak, aby sme dodržiavali pravidlá, boli féroví, ale v prvom rade, aby sme spolu vytvárali pevný pracovný kolektív. Všetkým vám prajem hlavne pevné zdravie a veľa osobných i pracovných úspechov.

Ing. Vladimír Soták,
predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

 

Skončil sa ďalší školský rok a začali prázdniny

Súkromné školy ŽP vysoko hodnotili aj delegácie, ktoré ich počas roka navštívili

 

Ocenení žiaci SG ŽP objektívom I. Kardhordovej
Ocenení žiaci SG ŽP objektívom I. Kardhordovej

Piatok, 28. jún, bol posledným dňom školského roka 2018/2019 aj pre žiakov a pedagogických pracovníkov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP (SSOŠH ŽP) a Súkromného gymnázia ŽP (SG ŽP).
Slávnostný nástup na školskom dvore sa konal za prítomnosti predsedu Dozornej rady ŽP Ing. Jána Banasa, ktorý vo svojom príhovore poďakoval celému pedagogickému zboru a spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. za podieľanie sa na výchove mladých a taktiež za pomoc pri uplatnení sa v živote. Okrem iného povedal: „Chcem vám povedať jednu dôležitú vec. V médiách a všade navôkol môžete vidieť, že je, okrem všeobecnej nespokojnosti, čím ďalej, tým viac mladých ľudí, ktorí od života nedostanú to, čo očakávajú. Túto situáciu môžete zmeniť jedine vy sami. Nepôjde to ani za rok, ani za dva, chce to vymeniť generáciu. Každý z vás v tomto období života stojí na veľkom rozmedzí a je len na vás, ako s touto šancou naložíte. Ak správne využijete svoj čas a potenciál, môžete v živote niečo dokázať a pomôcť tak nielen sebe, ale aj svojej rodine, kamarátom či spoločnosti, v ktorej budete pracovať a ktorá vám bude dávať peniaze na živobytie.“ V závere svojho príhovoru vyzdvihol kvalitu oboch škôl: „Počas roka boli v školách rôzne delegácie, ktoré vysoko hodnotili nielen podmienky, ktoré tu máme, ale aj vaše správanie, zovňajšok a komunikáciu s okolím. Sme na vás hrdí. Prajem vám všetko dobré a pekné prázdniny.“

 

Študentom sa prihovoril aj Ing. J. Banas, predseda Dozornej rady ŽP
Študentom sa prihovoril aj Ing. J. Banas, predseda Dozornej rady ŽP

Nasledoval príhovor riaditeľky Súkromného gymnázia ŽP PaedDr. Kataríny Zingorovej, ktorá poďakovala pedagógom za vynaložené úsilie a zriaďovateľovi školy, Železiarňam Podbrezová, za podporu a pomoc. Pokračovala bilancovaním: „Školský rok 2018/2019 mal všetky prívlastky, ktoré mal mať – bol úspešný, pestrý, ale aj náročný. Z rúk triednych učiteľov si o chvíľu prevezmete koncoročné vysvedčenie za celoročné úsilie. Pre niektorých bude potešením a motiváciou do ďalšieho štúdia, pre iných výkričníkom, že treba pridať.

 

Ing. M. Pindiaková gratuluje študentom SSOŠH ŽP k študijným výsledkom
Ing. M. Pindiaková gratuluje študentom SSOŠH ŽP k študijným výsledkom

Z celkového počtu stosedemdesiatsedem žiakov tridsaťtri prospelo s vyznamenaním a šesťdesiatjeden prospelo veľmi dobre. Za výborné študijné výsledky, teda za priemer do 1,5, bolo vyplatené za prvý polrok päťdesiatim žiakom prospechové štipendium a za druhý polrok dostane štipendium tridsaťpäť žiakov. S čistými jednotkami ukončili tento školský rok Ema Kapustová, Timotej Piliarkin a Eliška Smarkoňová z I.G triedy, Lea Daxnerová a Viktória Krakovská z II.H a Timea Libičová III.G.,“ pokračovala úspechmi, ktoré žiaci dosiahli nielen doma, na Slovensku, ale aj v zahraničí. Futbalisti získali na Školských majstrovstvách sveta v Belehrade vynikajúce 2. miesto, čo bolo najlepšie umiestnené Slovenska na týchto majstrovstvách vôbec, a boli tak odmenení z jednorazového štipendijného fondu sumou 100 eur. Nezaostávali ani biatlonisti, ktorí sa v dobrom svetle predstavili na Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v Osrblí či kolkár Filip Bánik, ktorý na Majstrovstvách sveta dorastencov v Rokycanoch dopomohol kolkárskemu klubu získať 3. miesto. Zo štipendijného fondu získal odmenu 100 eur.

 

PaedDr. K. Zingorová blahoželá študentom SG ŽP.
PaedDr. K. Zingorová blahoželá študentom SG ŽP. Foto: I. Kardhordová

Gymnazisti boli úspešní aj v celoslovenských súťažiach – na Školských majstrovstvách Slovenska vo futsale získali 1. miesto a odmenu z fondu 50 eur a biatlonistky skončili na 3. mieste v cezpoľnom behu a získali odmenu vo výške 50 eur.
Neodmysliteľnou súčasťou školy sú aj medzinárodné projekty Erasmus. Počas uplynulého školského roka žiaci vycestovali do Poľska či Litvy, ale napríklad aj na Cyprus. Vďaka projektu Tatranskí rytieri a zásluhou žiakov III.H triedy bol v areáli školy vybudovaný náučný chodník.
Prítomným sa prihovorila aj riaditeľka súkromnej odbornej školy Ing. Miriam Pindiaková, ktorá taktiež poďakovala pedagógom a zriaďovateľovi školy a dodala: „Život žiaka je nielen radostný a príjemný, ale aj vyčerpávajúci a náročný. Rovnako tak aj poslanie učiteľa, ktoré so sebou prináša víťazstvá i prehry a teší i hnevá.
Z celkového počtu dvestošesť žiakov devätnásť prospelo s vyznamenaním a tridsaťpäť prospelo veľmi dobre. V uplynulom školskom roku sa žiaci spolu pedagógmi v rámci projektu Erasmus+ zúčastnili troch mobilít v Českej republike, ktorý bol pre školu veľkým prínosom,“ pokračovala odmenením žiakov, ktorí reprezentovali školu v športe alebo rôznych súťažiach a taktiež dosiahli výborné študijné výsledky.

 

Ing. M. Blahút a Ing. A. Ťažký odovzdali účastníkom kurzu JAVA certifikáty.
Ing. M. Blahút a Ing. A. Ťažký odovzdali účastníkom kurzu JAVA certifikáty.

„Novinkou a odmenou v tomto školskom roku bolo mimoriadne podnikové štipendium na letné prázdniny vo výške sto eur, ktoré po splnení podmienok dochádzky a prospechu získalo dvadsaťdva žiakov.“ Ing. M. Pindiaková v závere svojho príhovoru poďakovala pedagógom za odvedenú prácu, osobitne Ing. Petrovi Mlynarčíkovi, ktorý odchádzal do starobného dôchodku.
Žiaci obidvoch škôl, ktorí v školskom roku 2018/2019 dosiahli mimoriadne úspechy, boli odmenení knihami a žiaci, ktorí ukončili školský rok s čistými jednotkami a nulovou absenciou na vyučovaní boli okrem toho odmenení darčekovými poukážkami v hodnote 30 a 40 eur na nákup v kníhkupectve.
Ako každý rok, aj v tomto, ŽP Informatika s.r.o. umožnila študentom SG ŽP a SSOŠH ŽP zúčastniť sa kurzu programovania v jazyku JAVA, kde nadobudli množstvo vedomostí a praktických zručností, ktoré určite zúročia v budúcnosti, ak sa rozhodnú študovať IT na vysokej škole alebo sa venovať tejto oblasti v praxi.
Ocenenia absolventom odovzdal Ing. A. Ťažký, vedúci kurzu JAVA.
S odmenami sa pokračovalo aj ďalej a v zmysle štatútu motivácie k bezpečnosti a ochrane majetku školy boli vyhodnotené tri najlepšie triedy jednotlivých ročníkov. Víťazom sa stala I.A, II.B a III.G trieda. Zástupcom jednotlivých tried odovzdal šeky na finančné odmeny 500 eur a zablahoželal Ing. J. Banas.
V závere pekného slnečného doobedia si všetci popriali pekné prázdniny, počas ktorých môžu načerpať nové sily, chuť a energiu do práce či učenia.