V čísle 2 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
S Ing. Vladimírom Sotákom ml., členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Verím, že rok 2021 bude pre našu spoločnosť lepší

Pán riaditeľ, všetci veľmi dobre vieme, že minulý rok bol poznačený pandémiou  koronavírusu vo všetkých oblastiach. Ako s odstupom času hodnotíte rok 2020?

-Minulý rok bol pre našu spoločnosť veľmi náročný. Od začiatku druhého kvartálu sme boli nútení prijímať rozhodnutia s ohľadom na udržanie zamestnanosti finančnú stabilitu, zotrvanie na európskom a svetovom trhu a zároveň nezastať v technickom a technologickom rozvoji spoločnosti. Záporný hospodársky výsledok za rok 2020 by nemal byť jediným parametrom hodnotenia úspechu alebo neúspechu. Skutočnosť, že v minulom roku sa nám podarilo zrealizovať plánované investičné akcie, stabilný cash flow a rozšírenie portfólia našich zákazníkov, môžeme považovať za úspech.

V rozhovore pred pár mesiacmi ste vyslovili prognózu, že lepšia situácia by mala nastať od januára 2021. Zároveň ste povedali, že si nemyslíte, že sa dostaneme na úroveň spred pandémie. Ako vyzerá aktuálna situácia a aké sú vyhliadky na najbližšie obdobie?

– Faktom je, že naše predpoklady sa začínajú napĺňať už od prvého mesiaca tohto roka. Počas celého prvého kvartálu postupne navyšujeme objem zákaziek pre všetky prevádzkarne. Nárast cien vstupných surovín a dopytu nám umožnil naštartovať postupné zvyšovanie cien našich výrobkov. Prijímaním nových zamestnancov rozširujeme zmennosť v jednotlivých prevádzkarňach. Už teraz môžem potvrdiť, že v
marci a apríli budeme mať výrobné kapacity naplnené.

 

Predaj hutníckych výrobkov je od začiatku roka na vzostupe. Postupne sa otvárajú výrobné kapacity pre plný materiál, ploché výrobky, dlhé rúrové produkty a profil po celom svete.

 

Ako sa vyvíja situácia v ocieliarskom priemysle v celosvetovom meradle?

– Predaj hutníckych výrobkov je od začiatku roka na vzostupe. Postupne sa otvárajú výrobné kapacity pre plný materiál, ploché výrobky, dlhé rúrové produkty a profily po celom svete. Najbližšie mesiace však ukážu, aká je skutočná spotreba finálnych  výrobkov a tým aj udržateľnosť nárastu trhu. Osobitnou kapitolou sú teritoriálne obmedzenia na jednotlivých trhoch. V rámci ochrany trhu EÚ iniciuje ESTA nové konanie na import z tretích krajín, hlavne Číny. Očakávame úpravu dovozných kvót, ako dôsledok Brexitu. Po voľbách v USA je otázne predlžovanie importných ciel z krajín EÚ. Potenciálny nárast ceny ropy, a tým aj spotreba OCTG rúr pre ťažobný priemysel, môže v celosvetovom meradle výrazne zlepšiť situáciu pre výrobcov bezšvíkových rúr. Momentálne je pri uzatváraní kontraktov najväčšou výzvou prudké zvyšovanie cien vstupných surovín.
Napriek mnohým nepriaznivým vplyvom verím, že rok 2021 bude pre našu spoločnosť lepší, ako minulý rok.