Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy OZNAMUJE,

 

že s platnosťou od 1. februára 2021 bude vydávaný a v elektronickej forme zverejnený zoznam platnej riadiacej dokumentácie.

D-05/2021 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy

Vo vestníku sú zahrnuté aj všetky novelizácie/aktualizácie riadiacich dokumentov realizované v priebehu mesiacov december 2020 a január 2021, v ktorých rubrika „Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje“ v novinách nie je zverejňovaná.

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm