Prečo študovať na FMMR TUKE?

 

Andrej ŠKODA, hrotovač za tepla, Železiarne Podbrezová

– Štúdium na FMMR určite odporúčam, je veľmi zaujímavé, navyše nás učia tí najlepší vo svojom odbore. Na štúdiu je najviac zaujímavé momentálne hlavne to, ako fakulta zvláda aktuálnu situáciu. Keby nebola táto situácia, povedal by som, že zaujímavé je celé štúdium, lebo človek sa stále dozvie (naučí) niečo nové. Štúdium sa dá zvládnuť aj popri zamestnaní, je to hlavne o chcení a o podpore od rodiny. Každopádne, dá sa to zvládať, ale človek musí obetovať veľa času. Štúdium mi dáva hlavne vedomosti, ktoré mi nikto nevezme. Očakávania nie sú viac-menej žiadne, ale dúfam, že zamestnávateľ nám nájde pracovné zaradenie, pri ktorom budeme môcť zúročiť nadobudnuté vedomosti a byť tak prínosom.