S Mgr. Janou Volnerovou, vedúcou oddelenia marketingovej komunikácie DDS STABILITA

Správne rozhodnutia treba urobiť v správnom čase

 

V ostatnom rozhovore pre Podbrezovan, minulú jar, ste označili prvé mesiace roka 2020 na finančných trhoch za „najdivokejšie“, aké si pamätáte. Aký bol zvyšok roka?

– Rok 2020, ktorý len pred niekoľkým týždňami dobehol do cieľa, si smutné prívlastky ponesie ešte dlho. Bol zvláštny – temný, pochmúrny, s vyľudnenými ulicami, prázdnymi školskými lavicami i kaviarenskými stoličkami. Bez športu a bez kultúry. S obrovskou fackou pre veľkú časť ekonomiky. V našom jarnom rozhovore sme ešte netušili, čo všetko nás v ňom bude čakať. S odstupom času je jasné, že rok
2020 priniesol udalosti a výzvy, ktoré boli pre novodobé ekonomiky a ich finančné trhy úplne novou skúsenosťou. Takéto globálne problémy a obmedzenia, ktoré
postihli azda každého z nás, si nepamätáme celé desaťročia. Nešlo však o finančnú krízu, ako tomu bolo v rokoch 2008 – 2009, preto aj reakcia finančných trhov na vzniknutú situáciu bola úplne odlišná. Začiatkom roka boli trhy výborne rozbehnuté a siahali po nových maximách. Na prvé informácie z Číny ešte nereagovali. Keď výskyt vírusu postupne začali ohlasovať ďalšie krajiny a húfne prijímali opatrenia na  obmedzenia ekonomiky a pohybu ľudí, prišla pre trhy ľadová sprcha. V priebehu niekoľkých dní sa prepadli aj o desiatky percent. Našťastie, táto panika trvala relatívne krátko a už koncom marca prišli centrálne banky s opatreniami, ktoré mali
zmierniť dopady pandémie na ekonomiku. Svoju pozitívnu úlohu zohrali aj balíky pomoci, ktoré pre firmy a obyvateľov pripravovali jednotlivé krajiny. Celkový
objem tejto globálnej pomoci bol tak obrovský, že finančné trhy nie len zastavili svoj pád, ale začali aj opätovne rásť. Nálada na trhu sa veľmi rýchlo zmenila a aj keď existovalo ešte množstvo rizík, dôvera v podporu centrálnych bánk a vlády vytvorila prostredie na rýchlejší návrat finančných trhov na nové maximá. Táto situácia pretrvala s malý mi odchýlkami až do konca roka a pozitívne sa prejavila aj na účtoch
našich klientov.

To je príjemná správa. Môžete zosumarizovať výsledky všetkých fondov, ktoré spravuje DDS STABILITA a stručne ich charakterizovať?

– STABILITA, d.d.s., a.s., spravovala v roku 2020 spolu štyri doplnkové dôchodkové fondy – tri príspevkové a jeden výplatný. Do príspevkových fondov smerujú príspevky, ktoré platí zamestnanec a zamestnávateľ každý mesiac. Príspevkový fond si klient vyberá sám, a to v závislosti od toho, ako chce svoje úspory investovať, aký
výnos očakáva, ale hlavne, aké riziko je ochotný niesť. Môže si teda vybrať medzi:
Príspevkovým fondom, ktorý je pomerne konzervatívny, dosahuje relatívne nízke výnosy, ale je najmenej rizikový, teda je tu predpoklad, že jeho výkonnosť bude  najmenej kolísať. Z dlhodobého hľadiska však tento fond nie je vhodný na tvorbu úspor, nakoľko výkonnosť v ňom často nepokrýva ani infláciu. Je určený predovšetkým sporiteľom – investorom, ktorým zostáva do dôchodku už len
niekoľko rokov, tri až päť, a svoje konto by už nemali vystavovať väčšiemu riziku. Na druhej strane, žiaľ, väčšina klientov tretieho piliera má svoje úspory práve v týchto fondoch, čo určite nie je najvhodnejšie riešenie, aj keď fond v minulom roku dosiahol výnos 2,08 percenta. Od roku 2012 ponúka STABILITA aj rizikovejší – Akciový fond. Je učený mladším sporiteľom, ktorí si doň môžu presmerovať všetky svoje investície, respektíve klientom v strednom veku, ktorým zostáva do dôchodku minimálne päť a viac rokov. Tí si do akciového fondu môžu presmerovať aspoň časť svojich doterajších úspor. V tomto fonde možno očakávať väčšie výkyvy výnosnosti, ale z dlhodobého hľadiska prináša vyšší výnos ako konzervatívny fond. V minulom roku zhodnotil tento fond úspory o 2,2 percenta, najmä kvôli prepadom v jarných mesiacoch, ktoré som spomínala už v
úvode. V roku 2019 však bol výnos viac ako 13 percent.

Najnovším, tretím v ponuke, je Indexový príspevkový fond. Vznikol iba v marci 2020 a ako sa následne ukázalo, jeho vznik bol ideálne na časovaný a fond dosiahol za necelých desať mesiacov zhodnotenie 29,89 percenta. Ide o najrizikovejší typ fondu v rámci tretieho piliera, ktorý je prednostne určený na dlhodobú tvorbu dôchodkových
úspor. Investovať by do neho mali najmä tí klienti, ktorí majú pred sebou dlhý horizont sporenia, minimálne dvadsať a viac rokov. Z dlhodobého hľadiska ide, aj napriek ich možnému kolísaniu a aj výraznejšiemu občasnému prepadu, o najvýkonnejšie fondy. A spomeňme ešte Výplatný fond. Slúži na výplatu dôchodkových dávok. Každý klient, ktorý ukončil svoju zmluvu a začína poberať doplnkový dôchodok má svoje úspory presunuté do tohto fondu a po stupne sú mu z nich vyplácané dávky. Fond investuje veľmi konzervatívne a opatrne, aby bola hodnota nasporeného konta zachovaná a nevystavovaná väčšiemu riziku. Aj úspory v tomto fonde však naďalej „pracujú“, a preto aj výška poberaných kvartálnych dávok nie je rovnaká, ale kopíruje vývoj vo fonde. V tomto fonde bol pripísaný taktiež kladný výnos, a to vo výške 0,83percenta.

Je jasné, že s investovaním je spojená aj istá miera rizika. Mali by sme sa ho obávať?

– Musím hneď v úvode podotknúť, že väčšina obyvateľov na Slovensku má s investovaním len veľmi malé alebo takmer žiadne skúsenosti, a ak vôbec, tak len pomerne krátku dobu. Istá miera strachu a obáv je teda prirodzená a treba ju chápať. Bolo by však obrovskou škodou, ak by nás strach opantával natoľko, že sa kvôli nemu vedome oberáme o tisícky možno desaťtisíce eur. Klienti veľmi často investujú mimoriadne konzervatívne, aj keď si môžu dovoliť podstúpiť väčšie riziko. Následne sú nespokojní s výsledkami, lebo po pár rokoch zistia že stávka na istotu im veľa peňazí nezarobila. V investovaní platí jedno dôležité pravidlo: kto chce získať vyšší výnos, musí celkom logicky podstúpiť aj vyššie riziko. Mladší sporitelia, ktorým do dôchodku ostáva dostatok času, by príležitosť sporiť v Akciových alebo Indexových fondoch nemali premárniť. Dlhý investičný horizont, ktorý majú pred sebou, minimálne dvadsať a viac rokov, im zabezpečí dostatočný komfort. Predstavuje veľký priestor prečkať aj neželané dočasné prepady, napríklad v podobe finančných kríz, ktoré sa z času na čas predsa len objavia. V dlhom investičnom horizonte sa pokojne
môže stať, že „prežijú“ nie jednu, ale i viac takýchto kríz a na vlastnej koži sa následne presvedčia o tom, že kríza nie je obávaný strašiak, ale obrovská investičná príležitosť.
Ďalším dôležitým momentom, ktorý pomáha minimalizovať dopady finančných kríz, je skutočnosť, že investovanie v rámci tretieho piliera je pravidelné. Umožňuje klientom investovať každý mesiac zvolenú sumu, ktorá vôbec nemusí
byť veľká a nijako neohrozí, ani neobmedzí, bežné mesačné výdavky. Okrem toho, nepredstavuje pre klientov žiadnu záťaž, ani nevyžaduje špeciálne vedomosti v oblasti investovania. V absolútnej väčšine prípadov tieto zrážky zo mzdy realizuje a odvádza zamestnávateľ pravidelne každý mesiac. Takéto pravidelné investovanie zároveň
pomáha znižovať podstupované riziko – investíciu totiž rozkladá v čase. Klienti za investované peniaze nakupujú svoje podiely (dôchodkové jednotky). A keďže hodno
ta podielov sa denne mení, majú príležitosť nakúpiť za rovnakú mesačnú investíciu – rozdielny počet podielov. Niekedy ich síce nakúpia drahšie, ale inokedy oveľa lacnej
šie a teda viac. Dochádza tak k akémusi priemerovaniu nákladov a prípadné straty sú tak, aj v čase krízy, oveľa menšie. Obávaný strašiak v podobe finančnej krízy vôbec „nemusí hrať proti“ klientovi, práve naopak. Ak si mladší investori zažijú krízové
obdobie, majú oveľa väčšiu šancu nakúpiť za svoje investície väčšie množstvo podielov a po upokojení situácie na trhoch a postupnom raste, tak významne profitujú. Klienti, ktorým do dôchodkové ho veku zostáva už iba niekoľko rokov by sa však už takému riziku rozhodne vystavovať nemali. Preto správne rozhodnutia treba urobiť v správnom čase. V každom prípade je však oveľa väčšou stratou, ako čiastkový prepad úspor, nesporiť si na dôchodok vôbec.

Je v priebehu roka možné zmeniť fond v ktorom máme svoje úspory?

– Samozrejme. Možno mnohí klienti nemali v čase vstupu do systému všetky potrebné informácie, možno sa pre zmenu rozhodli neskôr, na základe nových informácií,
doterajších výsledkov a podobne. Nech už rozhodnutiu predchádzalo čokoľvek, klient má právo a možnosť bezplatne a kedykoľvek presunúť celé svoje nasporené konto,
alebo jeho časť stanovenú percentuálne, do iného fondu. Rovnako tiež môže do iného fondu presmerovať nielen svoje už nasporené konto, ale aj mesačné príspevky.
Zmenu môže zrealizovať osobne na ktoromkoľvek našom pracovisku alebo využitím elektronickej formy. Potrebné tlačivo je dostupné na našej webovej stránke www.
stabilita.sk, v sekcii Tlačivá – Dodatok k účastníckej zmluve o doplnkových dôchodkových fondoch. Vyplnený a podpísaný dodatok nám klient môže doručiť poštou (na adresu kontaktného centra v Podbrezovej) alebo mailom na adresu arketing@stabilita.sk.

Pripomeňme si, akou formou sa klienti dostanú k svojim ročným výpisom.

– V týchto dňoch by už všetci klienti mali mať k dispozícii výpis z účtu za rok 2020. Klientom, ktorí majú v STABILITA, d.d.s., a.s., nahlásenú svoju e-mailovú adresu, bol výpis zaslaný elektronicky. Zároveň sú výpisy pre všetkých klientov dostupné aj na účastníckom PORTÁLI: Do Klientskej zóny, dostupnej na webovom sídle www.stabilita.sk, v časti Zákaznícky portál, sa klienti prihlásia svojím deväť miestnym číslom zmluvy a heslom, ktoré sme im v minulosti zaslali. Ak heslo nevedia nájsť alebo ho zabudli, požiadať o nové môžuv záložke „zabudnuté heslo“. Každý klient, ktorý už má sprístupnený používateľský účet, má v sekcii „Zákaznícky portál – Som účastník“ kedykoľvek k dispozícii nasledovné dokumenty: – výpisy do roku 2017 – v priečinku Zoznam výpisov, – výpisy od roku 2018 – v priečinku Výpisy a výkazy, – potvrdenie o zaplatených príspevkoch – v priečinku Zoznam potvrdení. V prípade akýchkoľvek komplikácii nás, prosím, kontaktujte na bezplatnej infolinke 0800 11 76 76 alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našom webovom sídle.