V čísle 11 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
S Ing. Drahomírom Ďurčenkom, finančným riaditeľom Transmesa

Dostatok vstupov a ziskovosť našich výrobkov, to je naša priorita

 

Pán riaditeľ, v poslednom rozhovore pre Podbrezovan ste uviedli, že zákazkovo máte naplnený celý prvý štvrťrok a prijímate objednávky na nasledujúce mesiace. Podarilo sa vám dosiahnuť potrebné objemy a udržať rentabilitu výrobkov aj pri aktuálnom prudkom náraste cien vstupných surovín?

– Pri tohtoročnom náraste priemyselnej výroby vo svete dopyt po našich výrobkoch aktuálne presahuje naše výrobné kapacity. Zákazkovo tak máme naplnené objemy do konca augusta a aktuálne prijímame objednávky na september, prípadne na posledný štvrťrok. Spoločnosti Transmesa SAU a TAP za prvé štyri mesiace vyrobili 2 817 ton, respektíve 7,6 milióna metrov rúr a profilov, čo v hmotnostnom vyjadrení predstavuje štvorpercentné prekročenie plánovaných objemov. Z celkového objemu bolo 889 ton následne finalizovaných elektrolytickým pozinkovaním a 1 055 ton mechanickým delením. Za rovnaké obdobie sme však dosiahli výrazné zníženie štandardných skladových zásob, keď bolo vyexpedovaných 3 545 ton vlastných výrobkov, ako aj 1 425 ton tovaru v komoditách valcovaných, presných za studena ťahaných a nerezových rúr. Celkový obrat na úrovni 15,5 milióna eur tak predstavuje dvadsaťsedem percentné prekročenie obchodného plánu. Zároveň sa nám v zákazkách na prvý a druhý kvartál podarilo dosiahnuť potrebnú cenovú úroveň pri stúpajúcich cenách vstupných surovín, čo popri realizovaných objemoch prispelo k prekročeniu finančného plánu a s dobrými hospodárskymi výsledkami tak počítame aj v najbližších mesiacoch.

 

Začiatkom roka nebola ideálna pandemická situácia ani v Španielsku, kde opatrenia na boj s pandémiou prešli do právomoci samospráv jednotlivých autonómnych spoločenstiev. Španielsko je obľúbená dovolenková destinácia a letná sezóna už klope na dvere. Aká je situácia v súčasnosti?

– Epidemická situácia sa rovnako, ako na Slovensku, výrazne zlepšuje a dochádza k postupnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení. Deviateho mája bolo zrušené obmedzenie voľného pohybu v rámci celého Španielska, ako aj zákaz nočného vychádzania. Maloobchodné prevádzky, reštaurácie, služby, ako aj športové či kultúrne podujatia fungujú naďalej s obmedzením limitov kapacitného využitia, pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných pravidiel. Nádeje na ďalšie zlepšenie situácie a návrat zahraničných turistov sa spájajú s vakcináciou, ktorá však prebieha pomalšie, ako sa pôvodne očakávalo. Až v polovici júla má dosiahnuť úroveň 25 a do konca augusta 33 miliónov zaočkovaných, čo predstavuje 70 percent celkovej populácie. Cestovný ruch je považovaný za jeden z motorov ekonomiky a v roku 2019 predstavoval podiel 14,1 percenta na HDP, keď Španielsko navštívilo viac ako 83,7 miliónov zahraničných turistov. Preto, v snahe predísť bankrotom v danom sektore, sa od siedmeho júna zmierňujú podmienky pre vstup turistov z Európskej únie, ako aj z ostatných menej rizikových krajín. Naďalej však bude potrebné preukázať kompletné očkovanie, prekonanie ochorenia, prípadne negatívny výsledok PCR testu.

 

Čím žijete v týchto dňoch a aké sú vaše vyhliadky do nasledujúcich mesiacov?

– Vzhľadom na vysoký dopyt je aktuálne našou snahou navýšiť objemy výroby. S rovnakým cieľom ďalšej automatizácie a zvyšovania produktivity bol stanovený aj investičný plán na rok 2021. K najvýznamnejším investíciám tohto roku tak bude patriť inštalácia linky automatizovaného rovnania a skúšania delených rúr a profilov od spoločnosti MAE, ako aj výstavba štvrtej haly prevádzky TAP v Sant Ramon. Realizácia viacerých menších investícií by sa mala uskutočniť začiatkom augusta, kedy plánujeme odstavenie výroby z dôvodu opráv a čerpania celozávodnej dovolenky.

Napriek dobrým výsledkom je situácia, v dôsledku nárastu cien surovín, na tretí štvrťrok naďalej zložitá. Dôležité preto bude zabezpečiť dostatok vstupov a udržať ziskovosť našich výrobkov na dosahovanej úrovni aj v druhom polroku.