Chceme si udržať prezenčnú formu štúdia

Pred otvorením nového školského roka

 

O pár dní sa otvoria brány Súkromnej spojenej školy Železiarní Podbrezová. Žijeme v období poznamenanom pandémiou a keď sme sa zaujímali o to, čo čaká našich študentov v novom školskom roku, pochopiteľne, Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka školy, nás informovala predovšetkým o aktuálnych opatreniach, súvisiacich s touto problematikou:

„Dňa 17. augusta 2021 predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Tak, ako v predchádzajúcom, aj v tomto školskom roku sa budeme riadiť takzvaným „školským semaforom,“ manuálom pre všetky druhy škôl a školské zariadenia. Povinnosťou žiakov a zamestnancov bude prekrytie horných dýchacích ciest počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ). V porovnaní s minulým školským rokom nebude ministerstvo zatvárať školy plošne, na nástup do školy nebude vyžadovaný test a pri pozitívnom prípade budeme postupovať podľa pravidiel ÚVZ. Zatvárať bude možné len individuálne triedy, v ktorých sa vyskytne pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR bude nariadená karanténa tým osobám, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom  dva dni pred jeho testovaním. V tom prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa. Výnimku z karantény, v prípade výskytu pozitívnej osoby na ochorenie COVID-19, si v triede môžu uplatniť len žiaci, ktorí prekonali COVID-19 za posledných stoosemdesiat dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky), plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní prvou dávkou do stoosemdesiat dní od prekonania ochorenia COVID-19. Zamestnanci školy sa riadia aktuálnymi nariadeniami a vyhláškami ÚRZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. Mojou povinnosťou, ako riaditeľky školy, bude pravidelne každý týždeň a bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu COVID-19, nahlasovať informácie o aktuálnej situácii prostredníctvom online formulára ministerstvu.“

 

Samotestovanie Ag testami

Ako nás informovala riaditeľka školy, žiaci môžu na začiatku školského roka využiť možnosť domáceho samotestovania Ag testami. Tí, ktorí do 26. augusta prejavia záujem o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí, získajú na tento účel sadu dvadsaťpäť kusov testov. Pre školy budú tieto testy zabezpečovať okresné úrady v sídle kraja a následne budú odovzdané rodičom.

 

Upriamime sa na prezenčnú výučbu

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Branislav Gröhling, konštatoval: „Snahou nás všetkých je, aby sa žiaci čo najviac vzdelávali v školách. V nich majú žiaci priamy kontakt s učiteľom aj rovesníkmi, budujú si sociálne vzťahy a je to to najlepšie prostredie pre ich vzdelávanie.“ Aj my sa preto budeme v spolupráci so zriaďovateľom snažiť zabezpečiť teoretické a praktické vyučovanie v maximálnej miere prezenčnou výučbou. Zabezpečíme dostatok dezinfekčných prostriedkov na osobnú hygienu a dezinfekciu; a dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a zamestnanci budú nachádzať. Verím, že zodpovedným prístupom nás všetkých bude dištančná výučba prebiehať len vo výnimočných prípadoch, konštatovala M. Pindiaková.

 

V novom školskom roku otvoria zrekonštruované sústružnícke a tesárske dielne. Foto: J. Čief

 

Zrekonštruované dielne

Na našu otázku, či čaká žiakov v novom školskom roku aj nejaké prekvapenie, nám prezradila, že stavbári finišujú na rekonštrukcii a modernizácii sústružníckej a frézarskej dielne, kde pribudnú aj moderné strojné zariadenia.

 

Mimoriadne motivačné štipendium

V školskom roku 2021/2022 bude novinkou mimoriadne motivačné štipendium pre žiakov oboch organizačných zložiek, ktorí sa budú aktívne zapájať do víkendových a letných brigád v ŽP a.s., informovala M. Pindiaková.