Návšteva významnej delegácie

Železiarne posúvajú celý región vpred

 

Dňa 1. júna navštívila našu akciovú spoločnosť delegácia v zložení mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike, Alexeya Leonidoviča Fedotova, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Bieloruskej republiky v Slovenskej republike Igora Alexandroviča Leščeňa a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Madeja, s manželkami.

 

návšteva ruského a bieloruského veľvyslanca v železiarňach podbrezová
Zľava: Ing. M. Domovec, Ing. T. Bevilaqua, JUDr. R. Madej s manželkou, A. L. Fedotov s manželkou, I. A. Leščeňa s manželkou a Ing. M. Dekrét.

 

Hostia mali od rána pestrý program, začali prehliadkou hradu Ľupča, ktorý ich ohúril už na prvý pohľad. Zaujala ich nielen bohatá história hradu, ale aj myšlienka, s akou prišlo vedenie pred pár rokmi, a to zrekonštruovať ľupčiansky hrad, prinavrátiť mu noblesu a sprístupniť ho verejnosti.

Nasledovala návšteva súkromných škôl, kde si delegácia prešla učebne, dielne, športoviská a oboznámila sa s duálnym systémom vzdelávania. Hostí sprevádzali riaditeľky súkromných škôl, Miriam Pindiaková a Katarína Zingorová.

Popoludní prišla na rad samotná história Železiarní Podbrezová v Hutníckom múzeu. Hosťom bolo priblížené prečo bol závod postavený práve tu, ako bola oceľ vyrábaná kedysi a akými ťažkými časmi fabrika musela prejsť. Potom nasledovala prehliadka výrobných prevádzkarní v sprievode člena predstavenstva a výrobného riaditeľa Miloša Dekréta, asistenta výrobného riaditeľa Martina Domovca a asistenta technického riaditeľa Tomáša Bevilaqua.

Po náročnom dni si naši hostia oddýchli v Hoteli Stupka a deň zakončili večerou v spoločnosti predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Vladimíra Sotáka, predsedu dozornej rady Jána Banasa, člena predstavenstva a výrobného riaditeľa Miloša Dekréta, člena predstavenstva a technického riaditeľa Milana Srnku, asistenta výrobného riaditeľa Martina Domovca a asistenta technického riaditeľa Tomáša Bevilaqua.

 

Hostí sme sa opýtali, aké dojmy v nich zanechal deň v železiarňach:

Igor Alexandrovič Leščeňa, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bieloruskej republiky v Slovenskej republike

„V Podbrezovej sa cítim veľmi dobre. Vidím prosperujúcu fabriku, ktorá dáva prácu a sociálne zázemie celému regiónu. Zaujal ma duálny systém vzdelávania. Nie je totiž pravidlom, že tak veľká fabrika má aj svoje vlastné školy, kde si odchováva budúcich zamestnancov. Železiarne Podbrezová majú bohatú históriu a som rád, že som sa s ňou mohol oboznámiť bližšie. Výrobný proces je taktiež veľmi zaujímavý a je vidieť, že železiarne pracujú s najmodernejšími technológiami. To posúva fabriku, a aj celý región vpred.“

 

Alexey Leonidovič FEDOTOV, mimoriadny a  splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike

„V prvom rade chcem poďakovať vedeniu Železiarní Podbrezová za pozvanie. Dnešný deň sa mi veľmi páčil, je úžasné vidieť, čo všetko tu máte a s akou technikou pracujete. Po páde bývalého režimu sa zachránilo veľmi malé množstvo výrobných podnikov a Železiarne Podbrezová sa nielen zachránili, ale vďaka vedeniu spoločnosti aj neustále napredujú, fabriku modernizujú a dávajú prácu ľudom z celého regiónu. A nie je to len o fabrike. Máte vlastné školy, podporujete kultúru, šport a mnohé ďalšie aktivity, a aj to sú oblasti, ktoré sú pre ľudí dôležité. Železiarne Podbrezová môžem označiť za úspešný, prosperujúci podnik, ktorý môže byť pre ostatné veľmi dobrým príkladom.“