Súťaž medzi zmenami – ťaháreň rúr

Siedmy ročník súťaže medzi zmenami v odbore riadenia a zabezpečenia kvality

 

Už siedmy rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

 

Víťazná zmena B z oddelenia defektoskopie
Víťazná zmena B z oddelenia defektoskopie objektívom A. Nociarove

 

O priebehu súťaže v odbore riadenia a zabezpečenia kvality nás informovala Mária Dekrétová, referent reklamačného oddelenia:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2017?

– Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2017 súťaž prebiehala podľa stanovených pravidiel medzi oddeleniami defektoskopie, mechanickej skúšobne a chemického laboratória.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?

– Zamestnanci nášho odboru pracujú na prevádzkarňach hlavne v obsluhe a kontrole kvality. Kritériá ostávajú nezmenené, vedúci oddelení vyhodnocujú dodržiavanie technologických postupov, pracovnej disciplíny, bezpečnosti práce, počet reklamácií, efektivitu a kvalitu požadovaných úloh.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Znížený počet reklamácií a stabilita pracovných kolektívov určite prispela k vyrovnanému priebehu súťaže, keďže v našom odbore sme nezaznamenali väčší odchod zamestnancov, ako v iných prevádzkarňach.

 

Víťazná zmena A v chemickom laboratóriu
Víťazná zmena A v chemickom laboratóriu

 

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2017?

– V prvom rade chcem poďakovať všetkým zamestnancom za ich prácu, ktorou sa spoločne podieľajú na prosperite našej akciovej spoločnosti, čím zabezpečujú budúcnosť nasledujúcim generáciám. Víťazným kolektívom v chemickom laboratóriu sa stala zmena ,,A“, v mechanickej skúšobni tiež zmena ,,A“ a v oddelení defektoskopie zmena ,,B“.

 

V mechanickej skúšobni zvíťazila zmena A. Foto: A. Nociarová

 

Čo pripravujete a čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?

– V súčasnosti sú vedúci oddelení spokojní s podmienkami a stanovenými kritériami, preto ich v najbližšej dobe neplánujeme doplniť alebo zmeniť.