Stoosemdesiate výročie našej dychovky

 

Ďalší výrazný úspech dosiahla dychová hudba v roku 1996 na Pádivého Trenčíne. Hneď po premiére na tomto vrcholnom podujatí bola Dychová hudba Železiarní Podbrezová zaradená do „strieborného pásma“.

Bola to odmena za poctivú prácu, ktorú jej členovia dlhodobo odvádzali. Národno − osvetové centrum Slovenska poverilo Dychovú hudbu ŽP reprezentáciou v zahraničí. Účinkovala vo Viedni, maďarskom Tótkomlose, talianskom Sterzingu, poľskom Jastrzebii či v nemeckom Bösseli.

Úspešné napredovanie pretrhla tragická smrť kapelníka Petra Zaorala a muzikantov Alojza Dürera a Radoslava Radakoviča, ktorí zahynuli pri automobilovej nehode v roku 1997. Po tejto udalosti nastali neľahké chvíle pre rozbehnutý život orchestra, ktorý však opäť ožil príchodom kapelníka Pavla Šianskeho.

„Nechceme iba brať, chceme aj dávať. Dávať ľuďom to, čo očakávali už ich predkovia pred stošesťdesiatimi rokmi, keď túto dychovú hudbu založili. Verím, že v spoločnej snahe o udržanie a skvalitnenie orchestra to dosiahneme,“ povedal po príchode nový kapelník. Pod jeho vedením, za jeden a pol roka, získal orchester ďalšie ocenenia − druhé miesto na Eurofestivale v nemeckom Bösseli a zaradenie do „zlatého pásma“ na Pádivého Trenčíne v roku 1998.

Orchester pod vedením P. Šianského v roku 2000. Foto: archív Dychovej hudby ŽPV tomto období mala dychová hudba päťdesiatjeden členov, z toho dvadsaťtri zamestnancov železiarní, dvoch učiteľov, desať študentov, desať hudobníkov z okolitých obcí a šesť dôchodcov. Viac ako dvadsať rokov vtedy v orchestri účinkovali Ing. Milan Štulrajter, Vojtech Kotrán, Matúš Melicherčík, Peter Gregor, Miroslav Lehoczký, Richard Bunda st., Ondrej Čech, Matej Pecník, Jozef Turis starší, Ing. Jozef Turis mladší, Jozef Kučera a Ing. Jozef Bánik.

Otázka č. 11: V ktorom roku bola Dychová hudba ŽP zaradená do „zlatého pásma“?

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovať budeme v každom čísle.