Svetový deň pripomína dôležitosť oceánov

 

Ôsmy jún bol vyhlásený za Svetový deň oceánov v roku 1992 na Konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro. Hlavným zameraním svetového dňa oceánov na rok 2018 sa stala prevencia znečistenia plastmi a podpora riešení pre zdravý oceán.

Znečistenie oceánov plastovým odpadom predstavuje závažnú hrozbu, uvádza na svojej webovej stránke OSN. Plastový odpad v oceáne má dosah na zdravie vodných živočíchov, ako aj na planktón. Dostáva sa do tela rýb a ľudstvo ich konzumuje. Vedci v súvislosti so znečistením oceánov vyslovujú znepokojenie o zdravie ľudí. Celkovo plastové znečistenie predstavuje osem miliárd dolárov škôd ročne spôsobených na morských ekosystémoch.

 

Ilustačné foto. Zdroj: internet

 

Svetový deň oceánov pripomína, že oceány zohrávajú úlohu prameňa života. Oceány pokrývajú viac ako dve tretiny Zeme a poskytujú napríklad väčšinu kyslíka, ktorý dýchame, keďže sú pľúcami našej planéty. Predstavujú významný zdroj potravy a sú základným materiálom v biosfére. Svetový deň má tiež upozorňovať, že oceány zohrávajú pre existenciu človeka prvoradú úlohu. Je dôležité verejnosti pripomínať, aké zásadné miesto majú v našom ekosystéme, rovnako poukázať aj na negatívny vplyv ľudskej činnosti na oceány. Preto je v roku 2018 Svetový deň oceánov orientovaný na ich čistotu a iniciatívy pri príležitosti tohto dňa majú byť zamerané na prevenciu pred znečisťovaním plastovým materiálom a na podnietenie prijatia konkrétnych riešení, aby sa oceány stali čistejšími.

OSN zverejnila prehľad znečistenia oceánov plastovým materiálom. Osemdesiat percent znečistenia oceánov prichádza zo súše. Do oceánov sa ročne dostane osem miliónov ton plastov. V dôsledku plastového znečistenia v oceánoch zahynie milión morských vtákov a stotisíc cicavcov ročne. Zmena začína od každého jednotlivca, uviedla OSN. Nejde len o recyklovanie plastového materiálu, ktorý človek používa, ale najmä o výrazné zníženie jeho používania, podčiarkla OSN.